SHAKESPEARE A POLITIKA / 18. 5. / 19:30


Další z neopakovatelných večerů s profesorem Martinem Hilským se odehraje v Dejvickém divadle 18. května v 19:30.

Politika Williama Shakespeara velice zajímala – na divadle zvaném politika nám předvádí brilantní lekce v předstírání, zneužitelnosti a manipulaci. I po 400 letech nastavuje zrcadlo naší současnosti: změnilo se lidské společenství, pokud jde o touhu po moci, o manipulaci veřejného mínění a způsob získávání hlasů?

Jakkoliv jsou jeho postavy složité a situace paradoxní, nenechává nás Shakespeare na pochybách o tom, co je dobro a co je zlo.

Přednášku pana profesora Hilského uvádíme ve spolupráci s British Council / Britskou radou.