RADOVAN HRABÝ / VÝSTAVA V ANTI.KVARIÁTU


Od 11. května vystavuje v  Anti.kvariátu DD svá díla výtvarník Radovan Hrabý.

Narozen 15. 5. 1977 v Sušici a dětství prožil v malé vesničce na Šumavě.

Od dětství projevoval aktivní vztah k výtvarnému umění, ale umění nikdy institucionalizovaně nestudoval. Jeho životní cesta za výtvarným uměním je plná kontrastů a touhy dělat věci po svém. Zatímco romantická duše tíhla k umění, zájem o přírodní vědy vedl ke studiu na technické škole. V roce 2000 byl promován elektrotechnickým inženýrem. Po studiích se dva roky věnoval inženýrské práci, ale záhy se vrátil k výtvarné činnosti.

Do výtvarné tvorby se vždy promítal vliv prostředí, ve kterém tvořil. Dnes žije a tvoří střídavě v Praze a v Sušici. Změna městského a venkovského života je pro něj spolehlivým zdrojem inspirace.

Hlavním objektem zájmu v tvůrčí činnosti je člověk. Jako jedinec i jako součást společnosti. Člověk a jeho vztah k přírodě, k Bohu.

Velký vliv na jeho život a výtvarný projev měla také skateboardová kultura. Dodnes je aktivním skaterem.

V současné době se věnuje výhradně výtvarné tvorbě. Kromě volné tvorby navrhuje např. hudební obaly, ilustruje knížky a vyučuje grafický design.

http://www.hraby.com/