V DEJVICKÉM DIVADLE OD 5. 12.


V médiích se poslední dobou objevují střípky informací o podivné, dosud neidentifikované síle, která občany Prahy přivádí do nepravděpodobných situací. Někteří si prozpěvují ve frontách u kasy v supermarketech, jiní kážou, další prý dokonce levitují (!); řidiči si na silnicích dávají přednost tak vehementně, že kolabuje doprava. Co za tím vším vězí, není zcela jasné. Mnozí tvrdí, že Absolutno. Čeká nás tedy všeobecné blaho, nebo je to celé podvod? Nevíme, pátrání pokračuje. Jisté je prozatím jen to, že všechny stopy vedou do Dejvic…

 

V DEJVICKÉM DIVADLE OD 5. 12.