guest productions

Antonín Dvořák v dopisech


Antonín Dvořák v dopisech

Skladatel Antonín Dvořák nám po sobě zanechal nejen světově proslulé hudební dědictví, ale také významný literární odkaz v podobě své osobní korespondence. Do Dvořákových dopisů nahlédne a některé z nich přednese Martin Myšička za hudebního doprovodu dvou hudebních virtuosů, houslisty Leoše Čepického a klavíristy Miroslava Sekery.
Jedinečná příležitost vidět špičky svých oborů v komorním večeru plném hudby a krásného slova.

Leoš Čepický
Houslista a pedagog Leoš Čepický absolvoval Konzervatoř v Pardubicích u prof. Ivana Štrause. Na HAMU byli jeho profesory Jiří Novák na housle a Antonín Kohout pro komorní hru (oba členové Smetanova kvarteta).
Zúčastnil se jak sólových, tak i kvartetních soutěží. V Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí zvítězil v roce 1981 s titulem laureáta, na soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 1983 získal druhou cenu. V italské Gorizii v roce 1993 mu bylo uděleno čestné uznání a v roce 1994 se stal vítězem a laureátem soutěže Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru. Často vystupuje jak na sólových recitálech, tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí (Záhřebská filharmonie, Filharmonie Košice, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Virtuosi Pragensis atd.). V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl.
Je členem Wihanova kvarteta, jednoho z předních smyčcových kvartet, které vzniklo z velké české interpretační školy a od 90. let je v komorním světě značkou excelentní kvality a nic na tom nezměnily současné úspěchy mladých formací. Leoš Čepický je primáriem mimořádné úrovně, jenž připomíná legendy typu Jiřího Nováka či Břetislava Novotného.
Wihanovo kvarteto natočilo více než dvacet CD u různých českých nahrávacích společností,
Leoš Čepický v roce 2002 natočil pro vydavatelství Multisonic sólové CD, Sonáty a Partity pro housle J. S. Bacha. Reedice tohoto CD vyšla v roce 2016 u Nimbus Alliance. U stejné společnosti vyšlo v roce 2013 Čepického sólové CD, kde je jeho klavírním partnerem Ivan Klánský. V březnu 2018 provedl společně se Stanislavem Boguniou na dvou koncertech všech deset sonát Ludwiga van Beethovena.
Od roku 2007 vyučuje hru na housle na hudební fakultě AMU v Praze, ke byl v září 2010 jmenován vedoucím Katedry strunných nástrojů.

Miroslav Sekera
V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například 1. cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, 1. cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA) a 2. cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii. V roce 2016 obdržel cenu hudební společnosti Salon de Virtuosi v New Yorku.
Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající hudební pedagožka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oscarovém filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.
Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999, jako nejúspěšnější student.
V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA sedm CD, která vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona Records.
Sekera navštívil jako sólový i komorní hráč prestižní pódia, zejména ve Vídni (Wien Konzerthaus, Musikverein), ve Washingtonu (The Kennedy Center), v Tokiu (Opera City Concert Hall) a mnoha dalších městech po celém světě.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, předními českými orchestry a festivaly. K jeho stálým uměleckým partnerům patří houslista Josef Špaček, se kterým nahrál CD pro firmu Supraphon, mezzosopranistka Dagmar Pecková či hornista Radek Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci cyklu Světová klavírní tvorba. Minulý rok vystoupil na klavírním Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného. V roce 2019 koncertoval v Japonsku s legendárním cellistou Tsuyoshi Tsutsumi a v témže roce vystoupil jako sólista na mezinárodním festivalu v japonské Karuizawě, kde provedl 2. klavírní koncert J. Brahmse B dur Op. 83. V dubnu vydal Supraphon jeho sólové CD s díly F. Liszta a B. Smetany.

Martin Myšička
Divadelní, filmový a rozhlasový herec, od roku 1997 člen a od roku 2017 umělecký šéf Dejvického divadla
Po studiu na gymnáziu začal studovat obor subnukleární fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a poté byl ještě přijat na DAMU. Obě školy úspěšně dokončil v roce 1995. Již během studií hostoval v několika pražských divadlech, např. Studiu divadla Labyrint, v Divadle Na zábradlí, v Národním divadle a ve Studiu Ypsilon. V roce 1994 obdržel Cenu Alfréda Radoka Talent roku za titulní roli knížete Myškina ve hře Idiot.
První roli (Primář) dostal v Dejvickém divadle v roce 1997 v inscenaci Utišující metoda (režie Miroslav Krobot). Od té doby je v DD ve stálém angažmá. Jeho režijním debutem byla v roce 2009 inscenace hry Joea Penhalla Krajina se zbraní. Poté režíroval inscenaci hry Theodora Holmana Interview, která je součástí aktuálního repertoáru DD.
V Dejvickém divadle má na kontě bezmála čtyřicet rolí.