Jan Vondráček • Pavel Tesař • Lenka Svadbíková • Peter Varga • Ivana Hrubá/Lokajová • Čeněk Koliáš • Martin Matejka • Martin Veliký

Scéna Pavel Hubička
Loutky František Vítek
Režie Matěj Kopecký ml.


PREMIERE 14.10.1992
DERNIERE 09. 10. 1994