Simona Babčáková • Lenka Krobotová • Klára Melíšková • Tatiana Vilhelmová • Marek Daniel • David Novotný • Jaroslav Plesl • Pavel Šimčík

výprava Martin Chocholoušek hudba Alan Vitouš dramaturgická spolupráce Eva Suková


directed by Jaroslav Dušek


PREMIERE 18.02.2004
DERNIERE 09.06.2005