Správní a dozorčí rada

SPRÁVNÍ RADA Dejvického divadla, o.p.s.

předsedkyně
Ing. Jaroslava Trnková, CSc., stavební inženýrka, členka ZMČ Praha 6

členové
Mgr. Tomáš Engel, divadelní odborník
PhDr. Tomáš Jaroš, zástupce generálního partnera ČSOB
Mgr. BcA. Viktor Košut, divadelní odborník
Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Jiří Stránský, spisovatel

DOZORČÍ RADA

předseda
Ing. René Pekárek, CSc., elektroinženýr, zastupitel MČ Praha 6
místopředseda
Karel Král, divadelní publicista
člen
MgA. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla