NOC DIVADEL V DD (Kolotoč Bankrot, SADO, Poslanci v ZOO) / Csaba Székely, Christian Lollike, Viliam Klimáček, Vít Peřina

NOC DIVADEL

(cena vstupenky: 200 Kč)

16. listopadu se uskuteční první ročník Noci divadel v České republice. Tato zvláštní prezentace divadel se v evropských zemích pořádá už od roku 2008, ČR se do ní letos zapojila poprvé. Společně se sedmi desítkami divadel, která se do projektu, jehož koordinace se ujal Institut umění – Divadelní ústav, přihlásila, se této akce účastní také Dejvické divadlo. Noc divadel v DD bude věnována hlavně prvnímu ročníku mezinárodní soutěže o Cenu Ferdinanda Vaňka za krátkou hru o politice. Program začne už v 18:00. Veřejnosti se poprvé otevře nový prostor bývalého antikvariátu u DD, kde se diváci v produkci Dejvického divadla nazvané Kolotoč Bankrot seznámí s texty Csaby Székelyho a Christiana Lollikeho. Zároveň ve stejnou dobu ve foyeru divadla přivítáme Naivní divadlo z Liberce s loutkovou komedií Víta Peřiny Poslanci v ZOO. Od 19:30 – těsně po křtu sborníku soutěžních her – vystoupí na jevišti divadla bratislavský soubor GUnaGU s hrou Viliama Klimáčka SADO a po představení bude následovat druhé kolo v horní části divadla, přičemž ti, kteří večer začínali v „antikvariátu“, zhlédnou liberecké představení ve foyeru a naopak. Na noční hodiny pak připravujeme pro vytrvalé návštěvníky komentovanou prohlídku divadelního zákulisí. Vzhledem k tomu, že divadlo sídlí v obytném domě, veškerá produkce skončí nejpozději do 24:00. Ceně Ferdinanda Vaňka se bude Dejvické divadlo věnovat i následujícího dne. Další podrobnosti naleznete níže v článku Cena Ferdinanda Vaňka.

Projekt podpořily:
Česko-polské fórum, časopis Svět a divadlo,
hlavní město Praha, Nadace Život umělce, Polský institut v Praze, Maďarský institut v Praze, Slovenský insitut v Praze.
NOC DIVADEL V DD (Kolotoč Bankrot, SADO, Poslanci v ZOO)

KOLOTOČ BANKROT/ Csaba Székely , Christian Lollike / dvě scénické skici / překlad Táňa Notinová, Lada Halounová / výprava Silvia Gajdošíková / dramaturgie Eva Suková a Karel František Tománek / hrají Pavel Šimčík, David Novotný a Miroslav Krobot / režie Karel Král ve spolupráci s Abdulkarimem Malikem

POSLANCI V ZOO / Vít Peřina / Výjezdní schůze poslanecké sněmovny. Loutkové mikrodrama / Připravili a hrají Michaela Homolová, Filip Homola a Vít Peřina / představení Naivního divadla Liberec / 7 minut bez přestávky

SADO - Láska v Evropě / Viliam Klimáček / Černá komedie o mezinárodním divadelním projektu a europánech první a druhé kategorie. „Buďte rádi, že jsme vás mezi sebe vzali.“ / scéna Peter Janků / kostýmy Renáta Ormandíková / hudba Peci Uherčík / hrají Eva Sakálová, Štefan Martinovič, Tomáš Palonder nebo Jerry Szabo a Svetlana Janišová / režie Karol Vosátko
představení divadla GUnaGU


PREMIÉRA 16.11.2013


CENA FERDINANDA VAŇKA
Časopis Svět a divadlo (SAD) vyhlásil mezinárodní dramatickou soutěž se specifickým zadáním „krátké hry o politice“. Ze zaslaných soutěžních textů vznikne v Dejvickém divadle dvoudenní divadelní setkání. Jeho vyvrcholením bude v neděli 17. listopadu premiéra „punkové instalace“ Klub osamělých srdcí Ferdinanda Vaňka (spojující tři soutěžící hry tří autorek), po níž dojde na slavnostní historicky první předání Ceny Ferdinanda Vaňka. Šéfredaktora SADu a autora myšlenky Karla Krále jsme se zeptali:

Co vás vedlo k vyhlášení soutěže právě o Cenu Ferdinanda Vaňka?

Svět a divadlo nejen publikuje hry v prvních českých vydáních, ale vznik mnohých také iniciuje. Mezi nimi mají své místo i krátké hry na politické téma. Tentokrát jsme oslovili i autory zahraniční a když se ukázalo, že mají zájem, požádali jsme paní Dagmar Havlovou o souhlas s udělením Ceny Ferdinanda Vaňka té z těchto her, kterou mezinárodní porota označí za nejlepší. Odpověď byla kladná. Cena, pojmenovaná po alter-egu Václava Havla, je tedy na světě.


Kolik autorů nakonec soutěžilo a do jaké míry je jejich společnost mezinárodní?

Autorů je tucet a představují pěkné společenství významných evropských dramatiků a dramatiček pěti zemí: z Čech, Dánska, Maďarska, Polska a Slovenska.


O Ceně Ferdinanda Vaňka rozhodla mezinárodní porota. Jaké měla složení a kdo 17. listopadu cenu předá?

Porotu tvořili tři významní znalci, překladatelé a přátelé Václava Havla: z Maďarska György Varga, z Polska Andrzej Jagodzinski a ze Slovenska Martin Porubjak. A kdo 17. listopadu cenu předá? No: já doufám, že se té slávy zúčastní mnozí ctění hosté, a to s paní Dagmar Havlovou v čele.


SAD vydá z těchto textů sborník nazvaný Bankrot a další hry o politice. Tam bude jistě hra vítězná. A které další?

Budou tam ty hry všechny. My SADaři, i když se nám říká SADisté, bychom totiž byli rádi, kdyby účast v soutěži o Cenu Ferdinanda Vaňka těšila všechny zúčastněné autory stejně, a ne, že by se nakonec radoval jen vítěz. Ideálem je ekvivalent nepolitické politiky - nesoutěžní soutěž.


K dalšímu udělení Ceny Ferdinanda Vaňka dojde v roce 2014?

Ne. Ctíme názor paní Havlové, že by nemělo jít o cenu udílenou každoročně. Její frekvenci ponecháme tak říkajíc na okolnostech. Pakliže bude politika dál živé téma, dojde brzy – ale ne v roce 2014 – i na další udílení Ceny Ferdinanda Vaňka.