Martin Matejka • Martin Veliký • Ivana Lokajová • Michaela Doležalová/Saxonová • Lenka Veliká/Svadbíková • Čeněk Koliáš • Pavel Tesař • Peter Varga • Jan Vondráček

Překlad Dagmar Strejčková a Václav Černý
Výprava Barbora Lhotáková
Hudba a úprava převzatých skladeb Jan Vondráček
Režie Jan Borna


PREMIERE 27.03.1994
DERNIERE 24.10.1998 v Divadle v Dlouhé