Lenka Veliká/Svadbíková • Peter Varga • Michaela Doležalová/Saxonová • Jan Vondráček • Ivana Lokajová • Pavel Tesař • Martin Matejka • Čeněk Koliáš • Martin Veliký

Scéna Egon Tobiáš
Kostýmy Zuzana Štefunková
Hudba Vratislav Šrámek (s použitím motivů úprav lidových písní Erwina Schulhoffa a Leoše Janáčka) a Jan Vondráček
Scénář a režie Jan Antonín Pitínský


PREMIERE 13.05.1995
DERNIERE 21.05.2002 v Divadle v Dlouhé