SESTRA ÚZKOST / Jan Čep, Jakub Deml, J. A. Pitínský

Polibky v polích podle próz Jana Čepa a Jakuba Demla.SESTRA ÚZKOST

Lenka Veliká/Svadbíková • Peter Varga • Michaela Doležalová/Saxonová • Jan Vondráček • Ivana Lokajová • Pavel Tesař • Martin Matejka • Čeněk Koliáš • Martin Veliký

Scéna Egon Tobiáš
Kostýmy Zuzana Štefunková
Hudba Vratislav Šrámek (s použitím motivů úprav lidových písní Erwina Schulhoffa a Leoše Janáčka) a Jan Vondráček
Scénář a režie Jan Antonín Pitínský


PREMIÉRA 13.05.1995
DERNIÉRA 21.05.2002 v Divadle v Dlouhé


Hodnota představení netkví v hereckých výkonech, ač ty jsou neobyčejně soustředěné, pohybově invenční a múzické a v jádru přesné, stylové a kompaktní, ale v ryze básnivém, osobním a kořenně autentickém zachycení trýzně života, žalu lásky, věčnosti smrti a bolestné opuštěnosti člověka-básníka. Prostá černobílá scéna Egona Tobiáše s obrovskými makovicemi na okraji a obrysy ptáků kolem, decentně folklorizující kostýmy Zuzany Štefunkové a hudba Vratislava Šrámka, převážně čerpající z moravských lidových nápěvů, to vše završeno precizní prací se světly, vytváří inspirativní prostor pro divákovu fantazii a sen. Divadlo s posty tance, poezie a hudby.
Vladimír Hulec, Večerník Praha

Významná ocenění:
Cena A. Radoka za inscenaci roku 1995, Cena časopisu Svět a divadlo pro E. Tobiáše za scénografii a pro J. A. Pitínského za hru roku, DD získalo titul Divadlo roku, Cena Nadace Český literární fond J. A. Pitínskému za rok 1995