Ivana Lokajová • Martin Matejka • Jan Vondráček • Lenka Veliká/Svadbíková • Pavel Tesař • Michaela Doležalová/Saxonová • Martin Veliký nebo Čeněk Koliáš

Překlad Helena Stachová
Scéna a kostýmy Barbora Lhotáková
Hudba Jan Vondráček a Antonín Dvořák
Režie Jan Borna


PREMIERE 25.02.1995
DERNIERE 19.01.1999 v Divadle v Dlouhé