Simona Bačáková’s Laboratory

A performance of Simona Babčáková explores the possibilities of scenic improvisationSimona Bačáková’s  LaboratorySimona Bačáková’s  LaboratorySimona Bačáková’s  LaboratorySimona Bačáková’s  LaboratorySimona Bačáková’s  Laboratory


photo: Milan Chrdle