Jan Vondráček • Ivana Lokajová • Michaela Doležalová/Saxonová • Lenka Veliká/Svadbíková • Martin Matejka • Pavel Tesař • Čeněk Koliáš • Martin Veliký • Tomáš Turek • Peter Varga

Dramaturgická spolupráce Dr. Vojen Drlík
Hudba výběr Josef Illner
Scéna a kostýmy Petra Štětinová
Režie Arnošt Goldflam


PREMIERE 24.09.1994
DERNIERE 16.10.1998 v Divadle v Dlouhé