Jan Vondráček • Ivana Lokajová • Michaela Doležalová/Saxonová • Lenka Veliká/Svadbíková • Martin Matejka • Pavel Tesař • Čeněk Koliáš • Martin Veliký • Tomáš Turek • Peter Varga

Dramaturgická spolupráce Dr. Vojen Drlík
Hudba výběr Josef Illner
Scéna a kostýmy Petra Štětinová
Režie Arnošt Goldflam


PREMIÉRA 24.09.1994
DERNIÉRA 16.10.1998 v Divadle v Dlouhé


Z Brna hostující režisér Arnošt Goldflam dobře pochopil, že více než z paradoxů operní techniky lze vytěžit ze základního komického rozporu mezi vysokým podáním a nízkým námětem. Krvavá událost zabijačky poskytla látku pro groteskně operní hororek, při němž je ústřední prase oslaveno, otráveno i ochutnáno… Jinak se hraje živě, ve stálém pohybu, v groteskní nadsázce a směšně patetické stylizaci, s využitím drastických a naturalistických prvků (stříkání krve, zvracení otrávených apod.). Z kolektivního mumraje zřetelně vyčnívá postava Jana Vondráčka v titulní roli, obohacující vladařskou i pěveckou suverenitu vynalézavými detaily. Z trojice zdvojených postav využili nejlépe své příležitosti Martin Veliký a Tomáš Turek j. h. v roli intrikána Hassana. Druhý z nich se navíc vyznamenal neodolatelnou pohybově-mimickou etudou německého posla coby maratónského běžce.
Zdeněk Hořínek, Lidové noviny, 1994