BESEDA S KATHI DIAMANT 22. ZÁŘÍ PO PŘEDSTAVENÍ KAFKA ’24

ZVEME VÁS NA BESEDU S KATHI DIAMANT, AUTORKOU KNIHY KAFKOVA POSLEDNÍ LÁSKA.

WE INVITE YOU TO A TALK WITH KATHI DIAMANT, AUTHOR OF THE BOOK KAFKA’S LAST LOVE.


Srdečně zveme diváky, kteří přijdou 22. září na představení Kafka ´24, na zajímavou besedu. Pozvání na ni přijala paní Kathi Diamant, americká spisovatelka, která se čtyřicet let zabývá příběhem poslední lásky Franze Kafky, s níž sdílí společné příjmení a napsala o ní knihu Kafka’s Last Love (Kafkova poslední láska).
Začátek představení je v 19:30, beseda začne cca ve 21:30 a bude simultánně tlumočena, představení se odehraje s anglickými titulky.
Akce proběhne ve spolupráci s Americkým centrem v Praze a paní Juditou Matyášovou, která bude besedu moderovat.

Následující den, tedy 23. září, bude Kathi Diamant hostem Amerického centra v Praze v pořadu KAFKA & DORA, jehož součástí bude promítání filmu The Trial režiséra Davida Jonese.
Akce se odehraje v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1, začíná v 18:00 a proběhne pouze v angličtině.

All spectators of the Kafka ´24 performance on September 22 are cordially invited to attend an interesting talk with Ms. Kathi Diamant. During the past forty years this American writer has been dealing with the story of Kafka’s last love with whom she shares her family name. She wrote a book about Dora Diamant called Kafka’s Last Love.
The performance starts at 7:30 p.m. and has English subtitles provided, the talk starting at ca. 9:30 p.m. will be simultaneously interpreted. The event is held in cooperation with the American Center in Prague and Ms. Judita Matyášová, who is going to host the talk.

The following day, i.e. September 23, Kathi Diamant will be a guest of the American Center in Prague at the KAFKA & DORA programme that includes screening of the film The Trial directed by David Jones.
The event will take place in the American Center, Tržiště 13, Prague 1, from 6:00 p.m. and will be in English only.

BESEDA S KATHI DIAMANT <br>22. ZÁŘÍ PO PŘEDSTAVENÍ KAFKA ’24