NÁKUPEM VSTUPENKY SE DIVÁK ZAVAZUJE DODRŽOVAT NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DEJVICKÉHO DIVADLA

pokladna DD 

Vzhledem k aktuálním nařízením vlády je pokladna DD uzavřena. V naléhavé situaci prosím využijte kontaktní telefonní číslo 773 612 513.

Běžná otevírací doba pokladny je ve všední dny od 16:00 do 19:30  (před zadaným představením do 18:30), o víkendech a svátcích 2 hodiny před začátkem představení, pokud divadlo hraje.

Jsou-li k dispozici vstupenky, zobrazí se na našich stránkách v sekci program aktivní odkaz. Je-li u požadovaného titulu zobrazen odkaz „zakoupit on-line“, budete kliknutím na něj přesměrováni do sítě Ticketportal, kde požadované vstupenky zakoupíte. Je-li zobrazen aktivní odkaz  „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430.

 

vracení vstupenek za neodehraná březnová představení

 

Vážení diváci,

vzhledem k tomu, že opětovné otevření divadla pro veřejnost je naneštěstí stále v nedohlednu, dostáváme se do situace, ve které již nejsme dále schopni přednostně nabízet vstupenky jako náhradu za zrušená a neodehraná představení a zároveň zajistit běžné fungování divadla.

Proto všem divákům, kteří doposud neměli možnost využít výměnu vstupenky na náhradní představení, vrátíme vstupné.

U vstupenek zakoupených prostřednictvím sítě Ticketportal bude vstupné automaticky vráceno na účet, ze kterého byly vstupenky uhrazeny, a to i těm divákům, kteří již vyměnili vstupenky za tzv. Covid poukaz – ten tímto pozbývá platnosti. Vstupné bude připsáno na účet nejpozději 31. prosince 2020.

Zároveň žádáme majitele vstupenek zakoupených v aukci vstupenek, aby nás kontaktovali na mailu aukce@dejvickedivadlo.cz, vrácení vstupného v tomto případě nemůže být provedeno zcela automaticky a vyžaduje osobnější přístup.

Vstupenky zakoupené v pokladně DD je nutné vrátit opět v pokladně, a to nejpozději do 31.  května 2021. V prosinci bude pokladna otevřena v omezeném režimu vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin (tj. 3. 12., 8. 12., 10. 12., 15. 12. a 17. 12.). Otevírací doba v následujících měsících bude zveřejněna na našem webu.

Platnost Vánočních poukázek a Trojáku se prodlužuje do konce sezony 2020/2021.

 

předprodej

ZAHÁJENÍ ON-LINE PŘEDPRODEJE JE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM AŽ DO ODVOLÁNÍ ODLOŽENO!

Až do odvolání bude předprodej vstupenek na představení DD probíhat pouze on-line prostřednictvím sítě Ticketportal. Nebude se tedy konat přímý  předprodej v pokladně divadla.

On-line předprodej začíná  zpravidla ve čtvrtek před třetí sobotou v měsíci ve 20:00 prostřednictvím sítě Ticketportal  (do on-line předprodeje je uvolněna pouze polovina vstupenek určených k prodeji). Více o fungování on-line předprodeje se dozvíte zde:

Přímý předprodej v pokladně DD začíná zpravidla třetí sobotu v měsíci.

Předprodej v pokladně začíná v 9:00 rozdáním pořadových čísel.

Držitelé pořadových čísel jsou pak zváni podle pořadí čísel k pokladně ve skupinách po dvaceti v určeném čase. (Pokud se držitel pořadového čísla nedostaví v jemu určenou hodinu, není mu zaručeno přednostní právo nákupu před následující skupinou.)

Jeden držitel pořadového čísla si během předprodeje může zakoupit na každé představení maximálně dvě vstupenky, a to maximálně na dvě představení.

Nákupem vstupenky se nakupující zavazuje dodržovat návštěvní řád Dejvického divadla, který je k dispozici zde:

aukce vstupenek

Smyslem projektu Dejvického divadla a on-line aukčního systému Ticket Fair Price je získat prostředky potřebným a přitom mimo jiné omezit překupníky v jejich nekalých praktikách prodeje předražených vstupenek na žádané kulturní akce. Pokud budete chtít vstupenku na často a rychle vyprodaná představení Dejvického divadla, můžete ji získat, jestliže se na stránkách www.ticketfairprice.com zúčastníte aukce, jejíž výtěžek bude transparentně předán na dobročinné účely (Po dobu omezujících opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 bude veškerý výtěžek aukce využit pro krytí finančních ztrát DD).  Aukce je zahájena vždy v pondělí následujícím po zahájení předprodeje v 8:00. Více o aukci vstupenek na červen se dozvíte zde:

Upozorňujeme, že vstupenky nejsou určeny k dalšímu prodeji za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky (zakoupené v pokladně DD). Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí bude považován za hrubé porušení obchodních podmínek a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se tak dopouští podvodu.

on-line prodej

Jsou-li vstupenky k dispozici, zobrazí se na našich stránkách v sekci program aktivní odkaz. Je-li u požadovaného titulu zobrazen odkaz „zakoupit on-line“, budete kliknutím na něj přesměrováni do sítě Ticketportal, kde požadované vstupenky zakoupíte. Je-li zobrazen aktivní odkaz  „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430.

rezervace

Rezervace vstupenek a informace o vstupenkách:

Je-li v programu u konkrétní inscenace zobrazen aktivní odkaz „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430.

E-mailové rezervace jsou vyřizovány až první pracovní den následující po dni předprodeje v pokladně DD  a jsou platné až po zpětném potvrzení.
(rezervace@dejvickedivadlo.cz)

Rezervace, kterým vypršel termín k vyzvednutí, se vracejí zpět do prodeje.
Tato aktualizace probíhá denně ve 24:00.

hromadné objednávky

Hromadné objednávky (více než 10 vstupenek, max. 20 vstupenek) jsou přijímány písemně, případně prostřednictvím e-mailu a jsou uspokojovány postupně podle data odeslání.

Vzhledem k malé kapacitě sálu počítejte s delší čekací dobou, vyřízení může trvat déle než jednu sezonu.

VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU DIVÁKŮ A OMEZENÉMU MNOŽSTVÍ VSTUPENEK Z DŮVODU VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ NEPŘIJÍMÁME V SOUČASNÉ DOBĚ DO ODVOLÁNÍ ŽÁDNÉ HROMADNÉ OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

zadaná (firemní) představení

Podrobné informace včetně ceny zadaného (firemního) představení vám poskytne produkční a marketingové oddělení,
Michal Berka, tel. +420 773 604 105, e-mail michal.berka@dejvickedivadlo.cz.