NÁKUPEM VSTUPENKY SE DIVÁK ZAVAZUJE DODRŽOVAT NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DEJVICKÉHO DIVADLA

pokladna DD 

Pokladna DD je otevřena ve všední dny od 16:00 do 19:30, nebude v ní ale zatím probíhat prodej vstupenek. Provoz pokladny je určen především k podávání informací souvisejících s obnovením pravidelného hraní.

Od 16. července do 15. srpna 2021 bude pokladna uzavřena. 

Prodej vstupenek na všechna představení Dejvického divadla bude i nadále probíhat pouze on-line, prostřednictvím sítě Ticketportal. Pravidla pro vstup do DD naleznete zde:

Běžná otevírací doba pokladny je ve všední dny od 16:00 do 19:30  (před zadaným představením do 18:30), o víkendech a svátcích 2 hodiny před začátkem představení, pokud divadlo hraje.

Jsou-li k dispozici vstupenky, zobrazí se na našich stránkách v sekci program aktivní odkaz. Je-li u požadovaného titulu zobrazen odkaz „zakoupit on-line“, budete kliknutím na něj přesměrováni do sítě Ticketportal, kde požadované vstupenky zakoupíte. Je-li zobrazen aktivní odkaz  „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430.

 

vracení vstupenek za neodehraná představení v březnu 2021

U vstupenek zakoupených prostřednictvím sítě Ticketportal bylo vstupné automaticky vráceno na účet, ze kterého byly vstupenky uhrazeny, a to i těm divákům, kteří již vyměnili vstupenky za tzv. Covid poukaz – ten tímto pozbývá platnosti. Vstupné bude připsáno na účet nejpozději 31. prosince 2020.

Zároveň žádáme majitele vstupenek zakoupených v aukci vstupenek, aby nás kontaktovali na mailu aukce@dejvickedivadlo.cz, vrácení vstupného v tomto případě nemůže být provedeno zcela automaticky a vyžaduje osobnější přístup.

Vstupenky zakoupené v pokladně DD je nutné vrátit opět v pokladně, a to nejpozději do 31.  května 2021

Platnost Vánočních poukázek a Trojáku se prodlužuje do konce sezony 2020/2021.

 

předprodej

On-line předprodej na září 2021 bude spuštěn ve čtvrtek 19. srpna ve 20:00.

Až do odvolání bude předprodej vstupenek na představení DD probíhat pouze on-line prostřednictvím sítě Ticketportal. Nebude se tedy konat přímý  předprodej v pokladně divadla. Pravidla pro vstup do DD naleznete zde:. Nejbližší termín konání on-line předprodeje nalzenete v sekci program na webových stránkách DD. 

On-line předprodej začíná  zpravidla ve čtvrtek před třetí sobotou v měsíci ve 20:00 prostřednictvím sítě Ticketportal  (do on-line předprodeje je uvolněna pouze polovina vstupenek určených k prodeji). Více o fungování on-line předprodeje se dozvíte zde:

Přímý předprodej v pokladně DD začíná zpravidla třetí sobotu v měsíci.

Předprodej v pokladně začíná v 9:00 rozdáním pořadových čísel.

Držitelé pořadových čísel jsou pak zváni podle pořadí čísel k pokladně ve skupinách po dvaceti v určeném čase. (Pokud se držitel pořadového čísla nedostaví v jemu určenou hodinu, není mu zaručeno přednostní právo nákupu před následující skupinou.)

Jeden držitel pořadového čísla si během předprodeje může zakoupit na každé představení maximálně dvě vstupenky, a to maximálně na dvě představení.

Nákupem vstupenky se nakupující zavazuje dodržovat návštěvní řád Dejvického divadla, který je k dispozici zde:

aukce vstupenek

Smyslem projektu Dejvického divadla a on-line aukčního systému Ticket Fair Price je získat prostředky potřebným a přitom mimo jiné omezit překupníky v jejich nekalých praktikách prodeje předražených vstupenek na žádané kulturní akce. Pokud budete chtít vstupenku na často a rychle vyprodaná představení Dejvického divadla, můžete ji získat, jestliže se na stránkách www.ticketfairprice.com zúčastníte aukce, jejíž výtěžek bude transparentně předán na dobročinné účely (Po dobu omezujících opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 bude veškerý výtěžek aukce využit pro krytí finančních ztrát DD).  Aukce je zahájena vždy v pondělí následujícím po zahájení předprodeje v 8:00.

Upozorňujeme, že vstupenky nejsou určeny k dalšímu prodeji za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky (zakoupené v pokladně DD). Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí bude považován za hrubé porušení obchodních podmínek a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se tak dopouští podvodu.

on-line prodej

Jsou-li vstupenky k dispozici, zobrazí se na našich stránkách v sekci program aktivní odkaz. Je-li u požadovaného titulu zobrazen odkaz „zakoupit on-line“, budete kliknutím na něj přesměrováni do sítě Ticketportal, kde požadované vstupenky zakoupíte. Je-li zobrazen aktivní odkaz  „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430. Pravidla pro vstup do DD naleznete zde:

rezervace

Rezervace vstupenek a informace o vstupenkách:

Je-li v programu u konkrétní inscenace zobrazen aktivní odkaz „rezervovat v pokladně“, je možné vstupenky zakoupit přímo v pokladně, případně v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 rezervovat na telefonu +420 233 332 430.

E-mailové rezervace jsou vyřizovány až první pracovní den následující po dni předprodeje v pokladně DD  a jsou platné až po zpětném potvrzení.
(rezervace@dejvickedivadlo.cz)

Rezervace, kterým vypršel termín k vyzvednutí, se vracejí zpět do prodeje.
Tato aktualizace probíhá denně ve 24:00.

hromadné objednávky

Hromadné objednávky (více než 10 vstupenek, max. 20 vstupenek) jsou přijímány písemně, případně prostřednictvím e-mailu a jsou uspokojovány postupně podle data odeslání.

Vzhledem k malé kapacitě sálu počítejte s delší čekací dobou, vyřízení může trvat déle než jednu sezonu.

VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU DIVÁKŮ A OMEZENÉMU MNOŽSTVÍ VSTUPENEK Z DŮVODU VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ NEPŘIJÍMÁME V SOUČASNÉ DOBĚ DO ODVOLÁNÍ ŽÁDNÉ HROMADNÉ OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

zadaná (firemní) představení

Podrobné informace včetně ceny zadaného (firemního) představení vám poskytne produkční a marketingové oddělení,
Michal Berka, tel. +420 773 604 105, e-mail michal.berka@dejvickedivadlo.cz.