obecně prospěšná společnost

V červenci 2004 byla příspěvková organizace Dejvické divadlo transformována na obecně prospěšnou společnost, jejímž zakladatelem se stala městská část Praha 6. Zároveň byla uzavřena čtyřletá smlouva o financování divadla touto městskou částí s každoročně snižující se částkou. Tento finanční deficit byl dokryt čtyřletým grantem hlavního města Prahy. V červenci 2008 došlo k dalšímu rozvolnění vztahu DD a městské části Praha 6 tím, že řídící orgány divadla (správní a dozorčí radu), které byly doposud jmenovány zakladatelem, nyní volí umělecký soubor DD.
Dejvické divadlo jako obecně prospěšná společnost je tím závislé na vícezdrojovém financování v rámci grantových systémů (MČ P6, HMP, MKČR) s narůstajícím zásadním podílem hlavního města Prahy.

Nejvyššími orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada.

SPRÁVNÍ RADA Dejvického divadla, o. p. s.

předsedkyně 

Ing. Jaroslava Trnková, CSc.

členové

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková                              

MgA. Petr Prokop                                                                                                               

Mgr. BcA. Viktor Košut                                                                              

Ing. František Dostálek                                                        

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová

 

DOZORČÍ RADA Dejvického divadla, o. p. s.

předseda 

Ing. René Pekárek, CSc.

členové

Ing. BcA. David Gerneš

Jan Wolf

 


výroční zprávy

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2022
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2022
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2022
Podrobné výnosy v roce 2022
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2021
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2021
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2021
Podrobné výnosy v roce 2021
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2020
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2020
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2020
Podrobné výnosy v roce 2020
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2019
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2019
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2019
Podrobné výnosy v roce 2019
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2018
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2018
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2018
Podrobné výnosy v roce 2018
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2017
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2017
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2017
Podrobné výnosy v roce 2017
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2016
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2016
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2016
Podrobné výnosy v roce 2016
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2015
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2015
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2015
Podrobné výnosy v roce 2015
Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka s přílohou

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2014
Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
Plnění rozpočtu na rok 2014
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014
Účetní závěrka - výkaz zisků a ztrát
Účetní závěrka - rozvaha 2014
Příloha k účetní uzávěrce

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2013
Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
Plnění rozpočtu na rok 2013
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013
Účetní závěrka - výkaz zisků a ztrát
Účetní závěrka - rozvaha 2013
Příloha k účetní uzávěrce

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2012
Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
Plnění rozpočtu na rok 2012
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2012
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2012
Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2011
Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
Plnění rozpočtu na rok 2011
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2011
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2011
Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2010
Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
Plnění rozpočtu na rok 2010
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2010
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2010
Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2009
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2009
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009
Čerpání finančních prostředků od jednotlivých zdrojů v hlavní činnosti v r. 2009
Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce
Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2008
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2008
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2008
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2008
Čerpání finančních prostředků od jednotlivých zdrojů v hlavní činnosti v r. 2008
Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce
Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2007
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2007
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2007
Příjmy hlavní a doplňkové činnosti v roce 2007
Plnění plánu hlavní činnosti a použití finančních prostředků v r. 2007

Účetní uzávěrka
Příloha k účetní uzávěrce
Zpráva auditora

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2006
Výroční zpráva
Plnění rozpočtu na rok 2006
Náklady hlavní a doplňkové činnosti v roce 2006
Příjmy v hlavní a tržby v doplňkové činnosti v roce 2006
Plnění plánu hlavní činnosti v roce 2006 a použití poskytnutých finančních prostředků a tržeb hlavní činnosti DD, o.p.s
Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2005
Zpráva nezávislého auditora
Rozvaha k 31. 12. 2005 (str. 1)
Rozvaha k 31. 12. 2005 (str. 2)
Rozvaha k 31. 12. 2005 (str. 3)
Výroční zpráva
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2005
Plnění plánu
Plnění rozpočtu
Náklady hlavní a doplňkové činnosti
Příjmy hlavní a tržby doplňkové činnosti

Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2004
Výroční zpráva
Plnění plánu
Náklady hlavní a doplňkové činnosti
Příjmy hlavní a tržby doplňkové činnosti
Použití finančních prostředků
Účetní uzávěrka
Rozvaha-aktiva 1
Rozvaha-aktiva 2
Rozvaha-pasiva
Příloha k účetní závěrce
Výrok auditora