Rosénka

Soubor je součástí obecně prospěšné společnosti Dejvické divadlo, jejímž zakladatelem je Městská část Praha 6.

Folklorní soubor Rosénka založila v roce 1982 Radmila Baboráková, dcera bývalého legendárního primáše Hradišťanu J. V. Staňka, která v Hradišťanu také působila jako tanečnice. Rosénka původně vznikla jako dětský soubor, který tvořila skupina dvaceti dětí ve věku 6 až 10 let, a z počátku neměla ani svou vlastní muziku. Náplň nácviků tvořily hry, rozpočítávadla a písně a tance z Uherskohradišťska a okolí. Postupem času vznikla cimbálová muzika a přicházeli noví členové. Odrostlé děti neměly v Praze uplatnění v dospělém souboru, který by zpracovával podobný materiál jako Rosénka a na jejich místo se tlačila další slibná generace malých tanečníků, proto se soubor rozdělil na Malou a Velkou Rosénku. Dětí přibývalo, vznikla přípravka, Střední Rosénka a byla založena i dětská cimbálová muzika.

V září 2011, po odchodu Radmily Baborákové do důchodu, se uměleckou vedoucí a choreografkou Rosénky  stala Zuzana Cílová, která s Rosénkou spolupracovala jako pedagog a choreograf od roku 1995. Po absolvování tanečního oboru na Státní konzervatoři působila deset let jako sólová tanečnice v Československém státním souboru písní a tanců a jedenáct let v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého jako sólová tanečnice a choreografka. Odkazu Radmily Baborákové zůstala Rosénka věrná, jen počet zpracovávaných folklorních regionů se postupem doby rozšířil.

V současné době má folklorní soubor Rosénka přibližně 160 členů ve věku 3 až 35 let, kteří jsou rozděleni do deseti skupin podle věku. Soubor má svou cimbálovou muziku Cimbaba a se dvěma skupinami Rosénky spolupracuje cimbálová muzika Muzička, která je z převážné části tvořena muzikanty, kteří souborem prošli od dětství.

Repertoár soubor čerpá převážně z oblasti hradišťského Dolňácka, ale rozšířil se také o Uherskobrodsko, Uherskoostrožsko, Luhačovské Zálesí, Valašsko, Kopanice a moravsko-slovenské pomezí. Při uvádění jednotlivých tanců se Rosénka snaží zachovávat regionální čistotu daných oblastí, ale má na svém repertoáru i choreografie humorné, s různou mírou stylizace a s využitím divadelních prvků. Rosénka je známá především zajímavým výběrem materiálu a jeho netradičním zpracováním, o čemž svědčí četná ocenění z domácích i zahraničních festivalů a přehlídek.

Během celého roku pořádá Rosénka pravidelné i mimořádné akce. Účastní se festivalů a folklorních přehlídek v ČR i v zahraničí, je častým hostem ostatních folklorních souborů při jejich vystoupeních, několikrát ročně uvádí svá profilová představení v Praze, pořádá besedy u cimbálu, výchovné koncerty pro děti i akce pro seniory a několikrát účinkovala v pořadech České televize.

Rosénka pořádá pro své členy víkendová i prázdninová soustředění, na kterých se pracuje i formou workshopu. Základním cílem Rosénky je nejen rozvíjení talentu u dětí v oblasti taneční, pěvecké, hudební a slovesné, ale i prohlubování kolektivního cítění, pomoc a spolupráce mezi jednotlivými věkovými kategoriemi a v neposlední řadě snaha o udržování tradic a dovedností živé kultury našich předků, kdy jsou členové souboru zapojováni do různých rukodělných činností, jako je zdobení velikonočních kraslic, výroba březových košťat, vyšívání, šití jednodušších krojových součástí, vázání tureckých šátků apod.

 

webové stránky rosénky