NE.PŘEKUPNÍKŮM


NEKUPUJTE SI VSTUPENKY U PŘEKUPNÍKŮ – RISKUJETE, ŽE NEBUDETE VPUŠTĚNI DO SÁLU DD

  

Vážení diváci,

vzhledem k neustále rostoucímu černému trhu se vstupenkami z předprodeje jsme se rozhodli upravit pravidla pro prodej vstupenek následujícím způsobem:

Při koupi vstupenek v pokladně DD bude divák informován, že nejsou určeny k dalšímu prodeji a nesmí být dále nabízeny za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky a je navíc součástí návštěvního řádu DD. Toto opatření je nutné i s ohledem na to, že všechny vstupenky jsou dotovány z veřejných rozpočtů. Zcela chápeme, že vzniklou situaci způsobila nedostupnost a malá kapacita našeho divadla, přesto považujeme černý prodej vstupenek za účelem osobního obohacení  za nemorální.

Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí bude považován za hrubé porušení kupní smlouvy a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se dopouští podvodu.

Zároveň Vás, milí diváci, žádáme o informaci o výskytu podezřelé nabídky na prodej vstupenek na e-mail  ne.prekupnikum@dejvickedivadlo.cz

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že díky těmto opatřením se zvýší dostupnost vstupenek pro skutečné zájemce o inscenace Dejvického divadla.

 

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

ředitelka DD

 

 

20. 9. 2016