MILAN CHRDLE / S ROSÉNKOU V KOREJI A NA TAIWANU


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V ANTI.KVARIÁTU / 10. února – 18. března 

Milan Chrdle začínal v Dejvickém divadle jako technik v rámci náhradní vojenské služby, neboli „civilkář“. Po odchodu do zálohy ale v divadle zůstal a během let se stal postupně šéfem techniky, zároveň studentem produkce pražské DAMU a po získání magisterského titulu přešel do produkční sekce. Při tom všem se věnoval své fotografické zálibě, skoro až vášni, která z něj učinila fotografa s pozoruhodným viděním a schopností zachytit běžné situace zcela svébytným způsobem. Jeho dokumentární snímky ze života Dejvického divadla se zatím objevovaly většinou pouze jako ilustrace konkrétních událostí nebo se s nimi mohli seznámit návštěvníci sociálních sítí. Jako fotograf už několik let spolupracuje také s MFF Karlovy Vary, ale zaznamenává i jiné významné veřejné i soukromé události. Nyní přichází čas, kdy se s fotografickou tvorbou Milana Chrdleho mohou seznámit i návštěvníci Anti.kvariátu DD. Hlavním inspiračním zdrojem vystavovaných snímků se stala jeho nedávná cesta s folklorním souborem Rosénka do dvou asijských zemí – Jižní Koreje a na Taiwan, kde o originální náměty rozhodně nebyla nouze.

Folklorní soubor Rosénka byl založen v roce 1982 a je součástí Dejvického divadla, o. p. s. V současné době má přibližně 160 členů rozdělených do deseti skupin podle věku. Soubor má svou cimbálovou muziku Cimbaba. Se dvěma skupinami Rosénky spolupracuje cimbálová muzika Muzička – ta je z převážné části tvořena muzikanty, kteří souborem prošli od dětství. Během celého roku pořádá Rosénka pravidelné i mimořádné akce. Účastní se festivalů a folklorních přehlídek v Česku i v zahraničí, je častým hostem ostatních folklorních souborů při jejich vystoupeních, několikrát ročně uvádí svá profilová představení v Praze, pořádá besedy u cimbálu, výchovné koncerty pro děti i akce pro seniory a několikrát účinkovala v pořadech České televize. V loňském roce přijal soubor pozvání dvou prestižních světových tanečních festivalů, a na přelomu září a října 2016 vyslal skupinu Hajdaláci a cimbálovou muziku Cimbaba do Jižní Koreje a na Taiwan. Soubor nejprve odletěl do jihokorejského města Cheonan, kde se odehrával Cheonan World Dance Festival 2016. Zde se ucházel mimo jiné o přízeň publika v soutěži národních tanců s vystoupením na hudbu Václava Trojana Skočná. Ve velké mezinárodní konkurenci byli tanečníci Rosénky nakonec čtvrtí. Poté se Rosénka přesunula do Taiwanu na Nan Ying International Folklore Festival 2016. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.