DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ


V rámci  projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 vystoupilo Dejvické divadlo na přelomu dubna a května v divadle  Kammerspiele – jedné ze scén berlínského Deutsches Theater.

 

Petr Zelenka / TEREMIN / 30. dubna  19:30

Karel František Tománek / KAFKA ’24 / 1. května 19:30

Obě představení se uskutečnila s finanční podporou Česko-německého fondu  budoucnosti a za přispění hlavního města Prahy.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
DEJVICKÉ DIVADLO V BERLÍNĚ
Foto: Milan Chrdle