FÉROVÁ VSTUPENKA


Dejvické divadlo připravilo férovou vstupenku! 

Smyslem projektu Dejvického divadla a on-line aukčního systému Ticket Fair Price je získat prostředky potřebným a přitom mimo jiné omezit překupníky v jejich nekalých praktikách prodeje předražených vstupenek na žádané kulturní akce. Pokud budete chtít vstupenku na často a rychle vyprodaná představení Dejvického divadla, můžete ji získat, jestliže se na stránkách www.ticketfairprice.com zúčastníte aukce, jejíž výtěžek bude transparentně předán na dobročinné účely.

Vyvolávací cenou je cena, za kterou jsou vstupenky prodávány v pokladně DD nebo prostřednictvím Ticketportalu. Jakékoli další navýšení bude po odečtení nezbytných nákladů věnováno organizacím, s nimiž Dejvické divadlo a jednotliví členové souboru dlouhodobě spolupracují. Aktuálně se jedná o

Klub nemocných cystickou fibrózou

Cesta domů

Nadace Leontinka

Pferda

 

V sobotu 9. prosince byly slavnostně předány darovací šeky zástupcům čtyř dobročinných subjektů, s nimiž je Dejvické divadlo dlouhodobě spjato, a to nejen tím, že někteří členové uměleckého souboru se stali jejich patrony nebo ambasadory.

Tento dobročinný akt se mohl uskutečnit jedině díky vám, divákům, kteří jste v průběhu uplynulého roku vydražili své vstupenky v aukcích za několikanásobně vyšší cenu, než je obvyklé. Celková částka 386 860 Kč byla rovným dílem rozdělena mezi tyto subjekty:

Nadace Leontinka (na podporu zrakově postižených osob, převážně dětí)
Pferda, nezisková organizace (poskytující sociální služby a sociální podniky dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním)
Cesta domů, nezisková organizace (poskytující podporu a poradenské služby v oblasti paliativní péče)
Klub cystické fibrózy (pomáhající nemocným zlepšovat jejich kvalitu života a informující širokou veřejnost o tomto nevyléčitelném onemocnění)

Za vaše štědré přispění z celého srdce děkujeme, velmi si vaší pomoci vážíme!

 

 

 

 

 

Jak aukce funguje:

Ticket Fair Price je unikátní systém rezervace vstupenek, v kterém si návštěvníci určí cenu vstupenky dle aktuální poptávky. Systém garantuje vstupenku každému návštěvníkovi nad červenou čarou.

Při překročení předem určené částky budete vyzváni ke složení depositu jako jistiny, že se jedná o skutečný zájem o vstupenky. Pokud při vyhodnocení aukce budete nad čarou, bude deposit použit při dané platbě jako odpočet z celkové částky. Pokud skončíte pod čarou, bude deposit do 10 pracovních dní odeslán zpět na účet, ze kterého byl placen.

V jakémkoli okamžiku před ukončením rezervací Aukce, můžete ukončit svou účast v rezervačním procesu. Stačí kliknout na tlačítko "Zruš mou nabídnutou cenu". I v tomto případě bude deposit do 10 pracovních dní vrácen zpět na účet, ze kterého byl placen. Zvolte si prosím počet vstupenek a cenu, kterou byste chtěli zaplatit za jednu vstupenku.

Nezadávejte konkrétní místa (číslo sedadla), ale rezervujte si možnost přednostně koupit vstupenky ve vámi zvoleném počtu a ve vámi zvolené ceně. Po ukončení rezervací dostanete e-mailem kód, přes který vstupenku pohodlně získáte a vyhnete se tak časovému tlaku. Vaše cenová nabídka je v seznamu označená hvězdičkou. Cenu za vstupenku můžete dle potřeby zvyšovat i snižovat. Počet vstupenek i nabídnutou cenu můžete měnit během otevřených rezervací pro událost.

Počet vstupenek na osobu i minimální cenu vstupenky určuje organizátor události. Červená čára představuje dynamickou hranici, která odděluje garantované rezervace vstupenek od negarantovaných. Doporučujeme sledovat pozici vaší cenové nabídky vůči nabídkám jiných zájemců a pružně reagovat tak, aby byla vaše cenová nabídka vždy umístěna nad červenou čarou. Úspěšní zájemci dostanou e-mail s jedinečným kódem, datem a časem platnosti rezervace.

Vstupenky se začnou přidělovat jejich majitelům ihned po ukončení rezervačního procesu. Začíná se vždy od nejvyšší nabídnuté ceny směrem dolů, dokud se nevyčerpá celková kapacita vstupenek na danou akci. Úspěšným zájemcům přijde e-mail s kódem, datem a časem platnosti. Po úhradě si mohou na stránce prodejce vstupenek vybrat sezení. V jakémkoli okamžiku můžete ukončit svou účast v rezervačním procesu, stačí kliknout na tlačítko "Zruš mou nabídnutou cenu".