DEJVICKÉ DIVADLO PODPORUJE VÝZVU STUDENTŮ


Dejvické divadlo se připojuje k výzvě studentů k obraně pravdy a základních demokratických hodnot formou výstražné stávky, neboť považuje za aktuální a důležité tyto hodnoty nejen chránit, ale i upozorňovat na nebezpečí jejich postupného omezování.  

 

 

 

 

Výstražná stávka studenstva – #VyjdiVen

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3., na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva.

Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot.

Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. 

Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky pro celou společnost a kategoricky je odmítáme.

Především požadujeme:
1) aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou,
2) aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky,
3) aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

Za organizátory:
Luboš Louženský, student KP DAMU
Kateřina Rundová, studentka KP DAMU
Martin Zahálka, umělec
Radovan Bláha, aktivista
a další