PRAVIDLA PŘI NÁKUPU VSTUPENEK


Vážení a milí diváci Dejvického divadla,

v poslední době se začaly výrazně množit případy neoprávněného nakládání se vstupenkami na představení našeho Dejvického divadla. Nejenže překupníci svým nekorektním jednáním zcela bezprecedentně zneužívali zvýšenou poptávku po vstupenkách k vlastnímu obohacování, ale především jejich počínáním trpěli ti poctiví z Vás, kteří v dobré víře přišli do předprodeje, aby si vstupenky koupili pro sebe nebo své nejbližší. Stejně tak vinou překupníků byl snížen počet vstupenek, které získali řádní zájemci v rámci on-line předprodeje.

Proto jsme se rozhodli Vás, věrné a poctivé diváky, chránit před podobnými praktikami.

Vedení divadla společně s vedením prodejní sítě Ticketportal po pečlivém zvažování všech možností přistoupilo k opatřením, která jsou zapracována do nově upraveného návštěvního řádu. Tento řád je umístěn na webových stránkách divadla i na stránkách Ticketportalu a bude v tištěné podobě k odebrání v pokladně DD. Rovněž tak bude k nahlédnutí v divácké šatně divadla.

Velice se Vám proto omlouváme, že některé vstupenky budou muset být na jméno a budou spojeny s následnou kontrolou příchozího, ale věříme, že toto naše rozhodnutí přijmete s porozuměním, neboť naším cílem je umožnit návštěvu divadla především těm z Vás, kteří nákupem vstupenek nesledují spekulativní zájmy. Tím, že tato nová pravidla nákupu i vstupu do divadla budete respektovat, pomůžete nám nápor nepoctivých nabyvatelů vstupenek odrážet.

Děkujeme Vám, vážíme si Vaší přízně a přejeme Vám krásné zážitky v našem divadle.

 

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, ředitelka

a Vaše Dejvické divadlo

 

Návštěvní řád k dispozici zde:

 

 

15. 5. 2019