POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY ČERVNOVÝCH PŘEDSTAVENÍ


Vážení diváci,

po téměř tříměsíční pauze se na Vás u nás v divadle velice těšíme. Bohužel situace zatím není natolik příznivá, abychom Vás přivítali tak, jak jste zvyklí. Abychom dodrželi všechna nařízení a doporučení ochraňující Vaše i naše zdraví a bezpečnost, musíme přistoupit k celé řadě opatření, která běžný provoz divadla značně omezují.

Prosíme Vás, abyste věnovali pozornost zejména těmto informacím a opatřením:

Do divadelního sálu je možné vpustit pouze omezený počet diváků. Zpravidla se jedná o cca 50 až 60 osob, podle konkrétního představení. Vstupenky se prodávají pouze po dvou vedle sebe, konkrétní místa budou označena na vstupence. Všechny vstupenky budou až do odvolání prodávány pouze on-line, v době představení bude pokladna DD uzavřena.

Abychom zabránili shlukování osob v exponovaných místech (vstup do divadla, šatna, vstup do sálu apod.), budeme diváky pouštět do divadla postupně na základě pokynů služby nebo jiného pracovníka divadla. Prosíme Vás, abyste dbali jejich pokynů.

Choďte prosím do divadla s dostatečným předstihem, aby každé představení mohlo začít včas.

Před představením bude umožněn vstup do sálu divadla od 19:00 hodin. Do divadla budou vpuštěni pouze diváci, kteří použijí u vchodu umístěnou dezinfekci, budou mít zakryté dýchací cesty, nebudou mít zvýšenou teplotu (od 37,1 ºC) a nebudou vykazovat žádné příznaky nemoci. Zvažte proto návštěvu divadla vzhledem k těmto okolnostem včas, tedy ne až v divadle! V případě, že některý z diváků bude mít teplotu vyšší, než je přípustný limit, nebo bude vykazovat jiné známky onemocnění, vyhrazuje si Dejvické divadlo právo jej nevpustit do prostor divadla, a to bez možnosti vrácení vstupného.

Vstupenky na všechna červnová představení jsou přenosné! Platnou vstupenku je tedy možné přenechat jinému divákovi. Všichni diváci musí mít od vstupu do divadla až po jeho opuštění zakryté dýchací cesty (rouškami, respirátory, štíty nebo například šátky a šálami). Stejnou povinnost mají i všichni zaměstnanci divadla, s výjimkou herců na jevišti za splnění zvláštních podmínek (negativní test na protilátky COVID-19 ne starší než 4 dny).

Podobný postup jako při vstupu do divadla bude při opouštění sálu o přestávce, i zde budou umístěny nádoby s dezinfekcí, kterou bude třeba použít při každém vstupu do sálu. Dostatečné odstupy bude nutné dodržovat i při používání WC. Ve všech prostorách pro diváky, vyjma divadelního sálu, nebude možné se zbytečně zdržovat, z tohoto důvodu zde nebudou žádné židle ani jiná místa k sezení. Divadelní bar nebude v provozu, během návštěvy DD není možné ani konzumovat žádné přinesené potraviny nebo nápoje.

Divadlo se pro veřejnost uzavře maximálně 30 minut po skončení představení nebo po ukončení provozu šatny.

Děkujeme Vám všem za pochopení a věříme, že i navzdory omezujícím opatřením bude červnová návštěva Dejvického divadla pro Vás příjemným zážitkem!

Vaše DD