PRAVIDLA PRO VSTUP DO DEJVICKÉHO DIVADLA


Aktualizováno 9. 9. 2021

Vážení diváci a přátelé Dejvického divadla, sezonu 2021/2022 zahajuje DD na domácí scéně v pondělí 6. září, přičemž kapacita sálu bude na základě rozhodnutí vlády ČR od 1. 9. navýšena na 100 %.

Pokud by se počet diváků v souvislosti s vývojem epidemické situace znovu musel snížit, byli bychom nuceni vracet vstupné všem divákům nad aktuálně povolenou kapacitu. Rozhodující by v tom případě bylo datum (a čas) zakoupení vstupenky.

Podle aktuálně  platných protiepidemických opatření platí při vstupu do prostor Dejvického divadla a Anti.kvariátu DD povinnost prokázat splnění jedné z těchto podmínek:

- negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

- negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,

- absolvovat samotest na místě (možnost zakoupení testu v pokladně DD za 110 Kč) a prokázat se negativním výsledkem,

- laboratorně potrvzené onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před dnem konání akce, nebo aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,

- čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy, se může prokázat ten, kdo ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, a to s negativním výsledkem.

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.

Všechny testy na přítomnost viru covid-19 musí být zároveň doloženy oficiálním certifikátem akreditované laboratoře

Osobní čestné prohlášení, přinesený samotest ani test od zaměstnavatele již nestačí k prokazování bezinfekčnosti.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

 

Další podrobnosti a aktualizované informace naleznete na stránkách COVID PORTÁL https://covid.gov.cz/

 

 

Další důležité informace:

Prodej vstupenek na všechna představení Dejvického divadla bude i nadále probíhat pouze on-line, prostřednictvím sítě Ticketportal.

Pokladna DD je otevřena ve všední dny od 16:00 do 19:30, nebude v ní ale probíhat předprodej vstupenek. Provoz pokladny bude určen především k podávání informací.

Změna programu je vyhrazena, v případě zrušení představení bude vstupné automaticky vráceno na účet, ze kterého byla platba provedena. 

Pokud by se počet diváků v souvislosti s vývojem epidemické situace znovu musel snížit, byli bychom nuceni vracet vstupné všem divákům nad aktuálně povolenou kapacitu. Rozhodující by v  tom případě bylo datum a čas zakoupení vstupenky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v nové sezoně ve zcela zaplněném hledišti.

Vaše DD

 

 

 

 

Aktualizováno 15. 6. 2021

Vážení diváci a přátelé Dejvického divadla,

vzhledem k nejasným a pro některé ne zcela srozumitelným informacím, které zazněly na tiskové konferenci vlády dne 7. 6. 2021, bychom rádi uvedli na pravou míru aktuální platné podmínky pro vstup diváků do Dejvického divadla:

Nadále platí povinnost diváků se při vstupu prokázat:

 • negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo 

 • negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří nebo

 • certifikátem o provedeném očkování dle aktuálních vládních nařízení (dle aktuálních vládních nařízení platí odstup dvou týdnů od druhé dávky), nebo

 • potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícího onemocnění) nebo

 • potvrzením zaměstnavatele / školy o provedeném negativním AG testu ne starším než 72 hodin nebo

 • čestným prohlášením o AG testu s negativním výsledkem provedeném zaměstnavatelem nebo školou (ne starším než 72 hodin) nebo) nebo

 • čestným prohlášením o PCR testu s negativním výsledkem provedeném školou (ne starším než 7 dní) nebo ) nebo

 • samotestem na místě.

 

V případě, že se divák jedním z výše uvedených dokumentů neprokáže, nemůže být vpuštěn do prostor DD.

Dříve avizovaná možnost navýšení kapacity hlediště se bohužel prozatím odkládá. 

O případných dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat.


Děkujeme za pochopení a za to, že jste s námi.

Vaše DD


 

 

 

Prodej vstupenek na všechna představení Dejvického divadla bude i nadále probíhat pouze on-line, prostřednictvím sítě Ticketportal.

Pokladna DD bude od 17. 5. otevřena ve všední dny od 16:00 do 19:30, nebude v ní ale probíhat prodej vstupenek. Provoz pokladny bude určen především k podávání informací souvisejících s obnovením pravidelného hraní.   

Počet vstupenek na jednotlivá představení bude odpovídat 50% kapacitě hlediště.

Změna programu je vyhrazena, v případě zrušení představení bude vstupné automaticky vráceno na účet, ze kterého byla platba provedena. 

Aby Vaše návštěva proběhla co nejbezpečněji pro Vás, diváky, ale i pro všechny herce a ostatní zaměstnance divadla, prosíme Vás o dodržování pravidel, která jsou stanovena na základě vládních opatření pro pořádání kulturních akcí:

 1. Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu do divadla prokázat:

 • negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo 

 • negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří nebo

 • certifikátem o provedeném očkování (22 dní od první dávkynebo

 • potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícího onemocnění).

 

 1. Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

 1. Každému návštěvníkovi bude u vstupu elektronicky změřena tělesná teplota, která nesmí překročit hodnotu 37,2 ºC.

 

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.  

Do doby, než budou otevřeny vnitřní prostory restaurací a stravovacích služeb, nebude v prostorách divadla k dispozici žádné občerstvení. Divadelní bar bude uzavřen.

Milí diváci, velice Vás prosíme, abyste tato opatření přijali s pochopením. Věříme, že Vy, kteří do našeho divadla chodíte, víte, že jsou vedena v zájmu nás všech, kteří chceme, aby se naše životy vrátily co nejdříve do stavu, který panoval před propuknutím této bezprecedentní a ve všech ohledech výjimečné situace.

A pokud se spolu s námi chcete těšit na příští divadelní představení bez dalších omezení, buďte prosím trpěliví a ohleduplní k sobě navzájem.

Moc se na Vás těšíme!!!

Vaše DD