ZMĚNA GENERÁLNÍHO PARTNERA – PODĚKOVÁNÍ


Od počátku roku 2023 má Dejvické divadlo nového generálního partnera. Stala se jím společnost Dr.Max. Věříme, že novému generálnímu partnerovi bude v Dejvickém divadle dobře, a děkujeme mu za velkorysou podporu.

Jsme také nesmírně rádi, že dosavadní generální partner, ČSOB, se s námi nerozloučil a stal se z něj partner hlavní. Jeho podpora pomáhá Dejvickému divadlu už neuvěřitelných osmnáct let, což v uměleckém a zejména divadelním prostředí považujeme za zcela výjimečné.

Společná historie Dejvického divadla a ČSOB se začala psát v roce 2005, kdy byla podepsána první smlouva o partnerství, na konci roku 2006 podepsala ČSOB s Dejvickým divadlem smlouvu o generálním partnerství.

Velice jsme si vždy cenili toho, že se ČSOB před téměř dvaceti lety rozhodla podporovat divadlo v rozsahu, který byl, a to nejen v té době, zcela ojedinělý a pro Dejvické divadlo znamenal zásadní pomoc, bez níž by byla jeho existence ve finančně rozkolísaných časech značně nejistá. A velmi si vážíme toho, že s námi i nadále zůstává v pozici hlavního partnera.

Děkujeme a těšíme se na další společné chvíle!