DÍLNA DOYLA DOUBTA / TVŮRČÍ DÍLNA DEJVICKÉHO DIVADLA


Dejvické divadlo hledá autory/autorky, kteří chtějí být součástí tvůrčí dílny.

Dejvické divadlo vyzývá autory, kteří hledají prostor, kde budou moci nejen psát, ale i debatovat o možnostech divadla a sdílet vše, co k psaní a procesu tvorby patří. V rámci společných schůzek budou rozvíjet své předpoklady k psaní – od rozvíjení námětů přes jejich realizace až po zpětnou vazbu od celého kolektivů autorů.

Píšete si zatím jen do šuplíku a nemáte s kým své texty nebo nápady na psaní probrat? Oprašte psací stroje, ořezejte tužky, žhavte notebooky a přihlaste se do open callu, jehož zadání je následující:

„V čem žijeme“.

Pošlete nám aktovku na společenské téma, které je pro vás aktuální a osobně se vás dotýká či vás zajímá nebo provokuje. Aktovka by měla mít maximálně 5 postav a rozsahem se měla vejít do 15 stran. Žánrovému uchopení se meze nekladou.

Přiložte životopis a krátký motivační dopis, proč chcete být součástí naší psací dílny, a vše nám zašlete na tvurcidilna@dejvickedivadlo.cz.

Uzávěrka je 20. 6. 2024.

Vybraným uchazečům se ozveme nejpozději do 18. 8. 2024. Cena dílny pro vybrané uchazeče je 3 000 Kč. (Účastnický poplatek slouží k pokrytí nezbytných nákladů Dejvického divadla, o. p. s., na organizaci tvůrčí dílny a je nevratný.)

Autoři budou vybráni skrze open call a v divadelní sezoně 2024/25 absolvují 13 setkání v Dejvickém divadle. Potkávat se budou jednou za tři týdny, a to v sobotních termínech v čase 10–15 hod. První setkání se bude konat 21. 9. 2024. S vybranými autory preferujeme osobní setkání, ale lze se domluvit i na on-line formě.

Dramatické texty, které vzejdou z tvůrčí dílny, bude Dejvické divadlo realizovat formou scénického čtení v prostorách Anti.kvariátu v divadelní sezoně 2025/26. DD uzavře s autory licenční smlouvu na živé provozování hry, a to za podílovou odměnu v čase a místě obvyklou.

Garantkami dílny jsou Eva Suková a Kateřina Volánková.

Počet účastníků je limitován a DD si vyhrazuje právo nerealizovat dílnu v případě nízkého zájmu či nenaplnění podmínek open callu ze strany účastníků.