CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / Martina a Štěpán Špinkovi / 20:00

Do únorového intermediálního integrálu, v němž se jeho tvůrce Martin Myšička setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, tentokrát přijali pozvání dva hosté. Akademická malířka Martina Špinková a její manžel lékař a filozof Štěpán Špinka jsou spoluzakladateli neziskové organizace Cesta domů, která pomáhá lidem na konci jejich cesty a snaží se přispět k tomu, abychom s koncem života uměli počítat a nebáli se zbytečně. Mluvit budeme nejen o dobrém životě, ale také o dobré smrti.