HESHAM MALIK / THEATRICAL / výstava

Každý den se potkáváme s různými lidmi, kteří procházejí našimi životy. S některými se zastavíme, otevřeme se jim a oni se otevřou nám. Jiná setkání nás pouze letmo míjejí. Někdo v nás zůstává, jiní jsou zapomenuti.

Vnímám, že každá interakce však má svůj příběh, své pozadí, svou hloubku. V každé je skrytá emoce, touha, hněv a potřeby, které mohou, ale nemusí být zvnějšku zřejmé. Život je prý naplněn právě v interakci a sdílení s druhými, řekl kdosi, a ve mně ta slova zůstala. Ale jak moc o druhých a sobě víme, když se s lidmi setkáváme? Přemýšlím kolik opravdovosti, skutečnosti a životní reality se v našich interakcích opravdu zrcadlí. Jakou realitu od druhých opravdu dostáváme a zda o ni máme vůbec zájem?

Masky, role, hodnoty a sociální tlak, to jsou hlavní témata a otázky přiblížené v této výstavě. Vytvářím umění o lidech a mých zkušenostech s nimi. Netvořím fikce. Jsem lidový tvůrce! Od Afriky po Indii, Asii, Ameriku a nyní Evropu se snažím poslouchat a dívat se kolem sebe. Interpretuji si vizuálně i slovně realitu, kterou si lidé kolem sebe vytvářejí.

Hesham Malik se narodil indickým rodičům v roce 1978 v Bahrajnu. S rodiči se poté přestěhoval do Indie, později do Dubaje (UAE). Studia (Seneca College of Art and Technology a The University of Waterloo) absolvoval v Kanadě. Kanada byla Malikovi zázemím pro uskutečňování jeho cest do různých částí světa za poznáním a uměleckou tvorbou. Měl možnost tvořit a ukázat svá díla v Kanadě, USA, Indii, na Středním východě, v Africe i v Evropě. Zkušenosti z putování po světě, působení různých prostředí a kultur ovlivnily umělcovu tvorbu svou pestrostí a rozličnými malířskými výrazy.

Hesham Malik se záměrně vystavuje různým sociálním skupinám a kulturám. Jeho snahou je přímá interakce s lidmi v dané komunitě a antropologický přístup ke sběru dat. Tímto stylem se mu daří podchytit filozofii daného prostředí a získává cenné etnografické znalosti. Překročení hranic kulturních oblastí je jeho vášní a celoživotní inspirací pro tvorbu.

Malik je vypravěč a kritik v jednom. Snaží se přizvat diváka k jeho vlastní introspekci a pozvat ho k dialogu.

Výstava Theatrical je soubor jednoduchých obrazových příběhů, kterými se autor snaží poukázat na sociální a psychologickou realitu nastavování masek v lidské interakci. Divadelní obsahy nenacházíme pouze v prostředí jeviště a hlediště. Setkáváme se s nimi bezprostředně v tuto chvíli uvnitř i kolem sebe.