CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / Ivan Štraus / 20:00

Březnovým hostem intermediálního integrálu Martina Myšičky bude Ivan Štraus, houslový virtuos a profesor Akademie múzických umění v Praze. Ivan Štraus je interpret sólové i komorní hudby, věnuje se současné hudbě a její popularizaci. V letech 1968–1979 byl členem Českého tria, od roku 1979 primáriem Sukova kvarteta, jako sólista vystupoval s různými orchestry doma i v zahraničí a je držitelem řady ocenění (vítěz soutěže Pražského jara, cena Academy Charles Cross aj.). Několik jeho žáků získalo významná ocenění ve světových hudebních soutěžích.