CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / 20:00

UMŘÍT? DOBŘE. ALE UMŘÍT DOBŘE.

O životě a smrti nahlas. Rozhovor Martina Myšičky a Jany Holcové s ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou Irenou Závadovou z organizace Cesta domů, která už 20 let provozuje domácí hospic a usiluje o to, aby smrt nebyla tabu, aby se o ní otevřeně mluvilo a přemýšlelo a aby se měnil k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá.

Říjnový intermediální integrál v jistém smyslu naváže na setkání s manželi Špinkovými, které v Anti.kvariátu DD proběhlo už před časem. Otevřelo téma, které je v každém z nás, nikdo mu neunikne. Téma odcházení člověka, jeho vydávání se na cestu, která je nenávratná a definitivní.

Už tehdy to bylo setkání nesmírně podnětné, zazněla řada zajímavých myšlenek, ale také otázek a pochybností, s nimiž většina z nás k fenoménu umírání přistupuje.

Setkání proběhlo v únoru 2020, těsně před začátkem bezprecedentní covidové pandemie. I kvůli ní se možná v mnohých z nás znovu začaly myšlenky o konečnosti bytí ozývat. Řada z nás získala v té době zásadní životní zkušenosti, jiní je čerpali z příběhů, které nezažili oni, ale jejich blízcí.

I proto se s Martinem Myšičkou a tentokrát také Janou Holcovou v říjnové Co.medii sejdou vzácní hosté, jimž se pomoc těm, kteří nás opouštějí, a jejich rodinám stala posláním.

Společně s dvěma dámami z neziskové organizace Cesta domů, ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou domácího hospice MUDr. Irenou Závadovou, se zamyslíme nad vším, co souvisí se strachem z konečnosti nebo naopak z nekonečnosti, strachem z umírání nebo naopak z žití. Ale také můžeme pocítit ulehčení a smíření tam, kde se nám podaří otevřít časté a obecně uznávané tabu o něčem, čeho se bojíme do chvíle, než ho pojmenujeme a poznáme.