MISE: DOMOV / divadelní spolek Performalita / 16:00

Novinkou pro sezonu je 2022/2023 je navázání spolupráce s divadelním spolkem Performalita, která se dlouhodobě věnuje práci s publikem, tvorbě pro děti a mládež a nabízí rovněž i několik edukativních inscenací.

Mise: DOMOV

Interaktivní inscenace pro děti ve věku 4-10 let, která   vznikla na základě výtvarných podnětů dětí z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska na téma „Představ si návštěvníka ze vzdáleného světa!“

 Není planeta jako planeta. Nejde ani o to, že na jedné jsou hory a druhá je úplně placatá. Že na jedné je spousta barev a jiná je zas černobílá. Záleží na tom, která je domovem. Záleží na přátelství a porozumění. Ale co když je náš domov v ohrožení?

 Uskutečňuje se tajná schůze. Ze vzdálených souhvězdí sousední galaxie se k Zemi blíží neidentifikovatelné těleso. Vážíme si dostatečně našeho domova? Jaký to musí být pocit, ztratit domov?

http://performalita.com/mise-domov/javascript:mctmp(0);