...JEŠTĚ MÁME NADĚJI!

výstava fotografií Hynka Čermáka v Anti.kvariátu – do 16. září

V pondělí 5. září se od 18 hodin uskuteční charitativní dražba vystavených fotografií. Výtěžek z prodeje bude věnován Alianci žen s rakovinou prsu v rámci jejího projektu Bellis Young & Cancer, který se zaměřuje na mladé pacientky (do 45 let věku), jež procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

Aukce proběhne ve spolupráci s Galerií KODL.

 

 

Hynek Čermák pochází z rodiny výtvarníků. Otec i matka jsou absolventy výtvarné školy na Hollarově náměstí. Sestra vystudovala fotografii.

Hynek vystudoval technický obor na SOU a maturoval jako mechanik.

Otec (Bedřich Čermák) mnohokrát ve svých dílech pracoval s aktem, také matka (Jarmila Hannah Čermáková) ve svých obrazech i básních často pracuje s ženskou nahotou či mateřstvím jako výrazem naděje a svobody.

Právě v rodině má tedy evidentně původ Hynkův vztah ke krásnu, které prezentuje skrze ženské tělo. Jakkoli se může zdát, že se jedná pouze o erotický symbol, doufá, že snad divák pocítí i odvahu, pokoru a samozřejmost, kterou nahota inspiruje. A fascinující možnost zastavit čas , kterou nabízí právě tvorba aktu.

Ve fotografii se Hynek inspiroval zejména tuzemskou tvorbou Drtikola, Kuščynského… či v současnosti Terezou z Davle.

Hynek fotí výhradně Nikonem, neboť si myslí, že má duši, a za jeho tvorbou stojí řada významných učitelů fotografie, např. Hrbková, Chrdle, Brabec, Glos, Janda… a další, bez kterých by tato výstava nevznikla.

Poděkování patří i Dejvickému divadlu, všem modelkám a Veronice zvlášť.

 

...JEŠTĚ MÁME NADĚJI!
...JEŠTĚ MÁME NADĚJI!
...JEŠTĚ MÁME NADĚJI!
...JEŠTĚ MÁME NADĚJI!