LIKE ME IF YOU CAN / divadelní spolek Performalita / 20:00

Novinkou pro sezonu je 2022/2023 je navázání spolupráce s divadelním spolkem Performalita, která se dlouhodobě věnuje práci s publikem, tvorbě pro děti a mládež a nabízí rovněž i několik edukativních inscenací.

Like Me If You Can

Autorská inscenace pro mladé publikum od 14 let inspirovaná literárními texty mládeže ze zemí Visegrádu na téma Nedorozumění.

Každý se v mládí nešťastně zamiloval. Každý v pubertě chtěl vypadat jinak. Každý jednou pocítil, že mu nikdo nerozumí. Tvůrčí kolektiv Performalita se vrací v čase o několik let zpátky do období svého vlastního dospívání a problémů s ním spjatých. Problémů a životních situací, které se v průběhu času příliš nemění, ale věkový odstup poskytuje dostatek prostoru pro nadhled a harmonizující optiku. V tom možná tkví onen hlavní generační rozdíl, jehož přehlížení je příčinou tolika nedorozumění. Úkolem mezigeneračního dialogu není soudit, moralizovat ani dané téma bagatelizovat, ale vytvářet platformu pro vzájemné porozumění. Tak Like Me If You Can.