TĚLO MOJE / divadelní spolek Performalita / 20:00

Drama Marka Pruchniewského si v sobě nese melancholii a pocity tiché bezradnosti, stejně tak jako
lehkost, nadsázku a humor. Drama o neschopnosti lidí najít si k sobě cestu, přestože je to ono jediné,
po čem touží. Drama o člověku 21. století, který se žene za vizí, jež není důležitá. Drama o krutých i
něžných nuancích osudu, spřádaných z tenkých a často neviděných nitek jednotlivých rozhodnutí.

Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním
překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Česku. Vzniká za spolupráce
Performality s Polským institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení
nazvaného Identita – Reflexe současného polského divadla.
http://performalita.com/telo-moje/