CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / host Michal Bursa / 20:00

Po seriálu večerů s divadelníky, kterými jsme si připomínali třicet let existence DD, se opět vracíme k vědě. Tentokrát přijal pozvání astronom Michal Bursa, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který se věnuje relativistické astrofyzice.

Společně s ním se ponoříme do hlubin vesmíru. Budeme si povídat o tom, jakými způsoby probíhají astronomická pozorování ze Země i z vesmíru, tedy nejen co se týká technického vybavení observatoří, kterým nyní pravděpodobně „kraluje“ Webbův teleskop, ale také samotných principů zkoumání. To znamená, že si například přiblížíme, co všechno se dá vyčíst ze světla, které k nám od objektů přichází, co nám prozradí jeho různé vlnové délky a jeho spektrum. Světlo ovšem není jediným prostředkem poznávání vesmíru – dalšími jsou gravitační vlny, neutrina a energetické částice. A takto vybaveni se pak můžeme „podívat“ na naši galaxii, černou díru v jejím centru nebo se porozhlédnout po hlubokém vesmíru vyplněném miliardami jiných galaxií až k jeho počátku.

To vše samozřejmě otevře mnoho dalších otázek, na které vám, když přijdete a položíte je, pan Bursa jistě rád odpoví.

Těšíme se na vás!