KUŠ, SVINĚ! / rodinný příběh / 20:00

Na základě dochované korespondence Marie a Josefa Doulových se rozvine poutavé vyprávění o dramatických i dojemných osudech jedné rodiny. Dlužno dodat, že manžele Doulovy pojí s Dejvickým divadlem poměrně zásadní vazba…

„Když jsme procházeli dopisy z pozůstalosti manželů Doulových, napadlo nás, že by mohly být základem komorní inscenace nebo spíš komorní prezentace, která by byla nepatetickou poctou jejich autorům.

Rádi bychom divákům přiblížili originální životní energii rodiny, která má kořeny na Šumavě a která pokračuje dodneška. Naše prezentace bude pohledem zvenčí i zevnitř, pokusí se být zábavná a pro diváky, doufejme, atraktivní.

Začneme skoro před sto lety a budeme vyprávět až do nedávné současnosti. Náš pořad nemá ambici být zprávou o české společnosti, ale pokud se tak stane, nebudeme se zlobit. Především bychom však rádi vyjádřili osobní vztah k lidem, jejichž osudy vyprávíme.“

 V inscenaci hrají dcera Hana Krobotová Doulová, vnučka Lenka Krobotová, zeť Miroslav Krobot a pravnuk Šimon Havelka.