CO.MEDIA / Intermediální integrál Martina Myšičky / 20:00

Host: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, vědecký pracovník, lékař, pedagog a předseda České neuropsychofarmakologické společnosti. Budeme si s ním povídat o neurovědách. Proto se zaměříme na mozek, jeho stavbu a funkce a především na jeho vztah k vědomí.  Dále se budeme zabývat výzkumem jiných stavů vědomí, a to i pomocí psychedelických látek. Jsou tyto látky „metlou lidstva“, nebo lékem, anebo zdrojem poznání? Zdá se, že mozek a vědomí jsou dva protipóly, podobně jako hmota a idea. Budeme se pana Horáčka ptát, zda je tomu skutečně tak, nebo zda jsou to spíše dvě strany jedné „mince“. Co je ale pak tou „mincí“?