CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / host Ivan Štraus / 20:00

Když autor něco napíše, jsem povinen to dotvořit v jeho tendenci: krátký tón mohu případně o kousek zkrátit, dlouhý prodloužit, ale nesmím jít proti jeho záměru. Ostatně Arthur Honegger říká, že skladatel v okamžiku tvoření je sám sobě napůl nepochopitelný. Od toho jsme my, interpreti, abychom ve skladbách objevili skryté významy. Někdy je dokonce objevíme i samotnému skladateli...“ / Ivan Štraus

 

Zářijovým hostem intermediálního integrálu Martina Myšičky bude Ivan Štraus, houslový virtuos a profesor Akademie múzických umění v Praze.

Ivan Štraus je interpret sólové i komorní hudby, věnuje se současné hudbě a její popularizaci. V letech 1968–1979 byl členem Českého tria, od roku 1979 primáriem Sukova kvarteta, jako sólista vystupoval s různými orchestry doma i v zahraničí a je držitelem řady ocenění (vítěz soutěže Pražského jara, cena Academy Charles Cross aj.). Několik jeho žáků získalo významná ocenění ve světových hudebních soutěžích.