hosté

divadelní spolek Performalita


Tělo moje

Drama Marka Pruchniewského si v sobě nese melancholii a pocity tiché bezradnosti, stejně tak jako lehkost, nadsázku a humor. Drama o neschopnosti lidí najít si k sobě cestu, přestože je to ono jediné, po čem touží. Drama o člověku 21. století, který se žene za vizí, jež není důležitá. Drama o krutých i něžných nuancích osudu, spřádaných z tenkých a často neviděných nitek jednotlivých rozhodnutí.

Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním
překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Česku. Vzniká za spolupráce
Performality s Polským institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení
nazvaného Identita – Reflexe současného polského divadla.

performalita.com/telo-moje/