hosté

Performalita


Tělo moje

Novinkou pro sezonu je 2022/2023 je navázání spolupráce s divadelním spolkem Performalita, který
se dlouhodobě věnuje práci s publikem, tvorbě pro děti a mládež a nabízí rovněž i několik
edukativních inscenací.

Drama Marka Pruchniewského si v sobě nese melancholii a pocity tiché bezradnosti, stejně tak jako
lehkost, nadsázku a humor. Drama o neschopnosti lidí najít si k sobě cestu, přestože je to ono jediné,
po čem touží. Drama o člověku 21. století, který se žene za vizí, jež není důležitá. Drama o krutých i
něžných nuancích osudu, spřádaných z tenkých a často neviděných nitek jednotlivých rozhodnutí.
Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním
překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Česku. Vzniká za spolupráce
Performality s Polským institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení
nazvaného Identita – Reflexe současného polského divadla.

performalita.com