hosté

Prof. Martin Hilský


SHAKESPEAROVY SONETY
Prof. Martin Hilský

SHAKESPEAROVY SONETY aneb RŮZNÉ PODOBY LÁSKY
Večer s překladatelem Martinem Hilským, hudebníkem Danielem Dobiášem a hercem Gabrielem Andrewsem.

Pořad je zařazen do mezinárodního projektu British Council Shakespeare Lives / Shakespeare žije.

Nechte se pozvat do světa Sonetů Williama Shakespeara. Martin Hilský, náš přední anglista a shakespearolog, bude ve svém překladu sonety číst a komentovat a přiblíží jejich proměny při cestě Evropou od sicilských notářů a provensálských trubadúrů až do renesanční Anglie k Williamu Shakespearovi. Prozradí, jak Shakespearovy Sonety číst, jak je interpretovat, jak jim naslouchat a jak porozumět jejich vnitřním minidramatům. Společně s ním vystoupí hudební skladatel Daniel Dobiáš, který se postará o originální hudební interpretaci sonetů, a australský herec Gabriel Andrews, který divákům přiblíží originální Shakespearův text. Exkluzivní pořad uzavře beseda s panem profesorem Hilským.
www.britishcouncil.cz