hosté

Prof. Martin Hilský


Shakespeare a řeč
Prof. Martin Hilský

Shakespeare – to je divadlo řeči a nesmírně bohatá hostina slov. A také obraz světa plného paradoxů. Jaká výzva je to pro překladatele? Do jaké míry je překlad tvůrčí činností? Co všechno musí překladatel znát – kde leží skryté bariéry a kam až sahá jeho svoboda? Proč je doslovný překlad nepřesný? Jaký je vztah angličtiny doby renesance a současné češtiny? Profesor anglistiky, překladatel a shakespearolog Martin Hilský odhalí tajnosti překladu i Shakespearových hříšných hříček.

Pořádáno ve spolupráci s British Council v České republice.

www.britishcouncil.cz