hosté

Prof. Martin Hilský


BÝT NEBO NEBÝT
Prof. Martin Hilský

BÝT NEBO NEBÝT
Bezmála po roce se na jevišti Dejvického divadla opět setkáme s Martinem Hilským nad dílem Williama Shakespeara. Skvělý překladatel, dokonalý znalec dramatikova života a díla a neodolatelný vypravěč se tentokrát s otázkou Být nebo nebýt zaměří na slavné Shakespearovy monology. S odkazy k Shakespearovu dílu se setkáváme velice často – mnohdy si to ani neuvědomujeme a jen občas známe alespoň základní souvislosti. Profesor Hilský vybral slavné monology hlavních postav z her Hamlet, Troilus a Kressida, Timon Aténský, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí a Antonius a Kleopatra. Uvede je v kontextu díla a nabídne tak zajímavý vhled do Shakespearovy tvorby skrze jakési osobní zpovědi postav stvořených mimořádnou autorovou imaginací.
Přednášku uvádí DD ve spolupráci s British Council.