hosté

Prof. Martin Hilský


SHAKESPEARE A POLITIKA

Večer s profesorem Martinem Hilským, který se tentokrát zaměří na Shakespearovy hry Julius Caesar a Coriolanus.
Politika Williama Shakespeara velice zajímala – na divadle zvaném politika nám předvádí brilantní lekce v předstírání, zneužitelnosti a manipulaci. I po 400 letech nastavuje zrcadlo naší současnosti: změnilo se lidské společenství, pokud jde o touhu po moci, o manipulaci veřejného mínění a způsob získávání hlasů?
 
Hra Julius Caesar se odehrává v Římě v roce 44 př. n. l. – tedy v době, kdy stoupá moc Ceasara a hrozí zánik moci senátu. Ve chvíli, kdy jeho vliv již nelze potlačit politickými prostředky, je Julius Caesar zavražděn spiklenci vedenými Markem Brutem a Caiem Cassiem. Názory na tuto politickou vraždu se dodnes různí – byla to politická nutnost nebo politický zločin?  
Coriolanus je Shakespearova největší a nejsložitější politická tragédie – tragédie, ve které doba hrdinů a hodnot s nimi spjatých končí: hrdinství, odvahu a čest vytlačuje podlost, závist a touha po moci. V Coriolanovi Shakespeare propracovává především motiv politické manipulace. Z různých perspektiv nahlíží hlavního hrdinu, který je hnán touhou pomstít se vlastnímu národu i své matce, jež ho vyhnaly z jeho města, kde kdysi býval zaslouženě opěvovaným válečným hrdinou.

Přednášku uvádíme ve spolupráci s British Council / Britskou radou.

Dejvické divadlo 18. 5. v 19:30