hosté

Prof. Martin Hilský


Shakespearův Othello

18. října se znovu setkáme s profesorem Martinem Hilským nad dílem Williama Shakespeara.
Tentokrát má večer název Shakespearův Othello. Tato hra má rychlý spád a dramatický děj. Poukazuje na výjimečnou přesvědčovací moc slova. Othello si získá lásku Desdemony silou svého slova, Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Děj se odehrává v Benátkách na pozadí bojů s Turky. Přijďte nahlédnout do díla, ve kterém se hraje o hranice mezi křesťanstvím a islámem, civilizací a barbarstvím, dobrem a zlem. Přednášku uvádíme ve spolupráci s British Council / Britskou radou.