hosté

Prof. Martin Hilský


SHAKESPEARE A ČAS

10. dubna se znovu setkáme s profesorem Martinem Hilským nad dílem Williama Shakespeara. Hlavním tématem večera bude čas, jeho běh, jeho neúprosnost, jeho relativita. Martin Hilský nám přiblíží způsoby, kterými Shakespeare zachytil trvalé plynutí času a s ním spojené přírodní cykly a zároveň pomíjivost životů i věcí. Je to jedno z témat, která prostupují celým Shakespearovým dílem – básnickým i dramatickým. Co čas znamenal, jak byl vnímán a jak se měřil v renesanční společnosti Shakespearových současníků? Jaký vliv měl na Shakespeara samotného, jeho rodinu a jeho dílo?
Pořad uvádíme ve spolupráci s British Council / Britskou radou.