Blanka Cichon

Blanka Cichon

ředitelka
nar. 30. 4. 1979

absolventka DAMU – divadelní produkce (2001–2005)

TV Nova – produkce (2004–2007)
zvukové studio Soundsquare – produkce (2007–2011)

Dejvické divadlo:
tajemnice uměleckého souboru (2012–2015)
tajemnice ředitelky (2015–2017)
odborná náměstkyně (2018–2019)

ředitelkou Dejvického divadla od 1. září 2019

Kontakt:
tel. +420 233 332 409
blanka.cichon@dejvickedivadlo.cz