Ing. Simona Šimáňová

Ing. Simona Šimáňová

ekonomická náměstkyně, zástupkyně ředitele

nar. 30. 9. 1958

Po nevydařených pokusech stát se studentkou medicíny absolvovala v roce 1983 Vysokou školu ekonomickou – fakultu obchodní.
V roce 1991 nastoupila na Úřad MČ Praha 6 jako vedoucí Kanceláře starosty, kde setrvala až do roku 1998. Již v roce 1992 se seznámila s ředitelkou Dejvického divadla Evou Měřičkovou, a protože měla v gesci kulturní zařízení Prahy 6 – Kaštan, Deltu i divadlo, úzce s ní spolupracovala a společně také sváděly nesnadné boje za vlastní uchování divadla a kulturních aktivit, které, byť založeny ještě v dobách komunismu, naplňovaly své poslání včetně osvěty tolik potřebné právě v těchto letech.
V roce 1998, ve snaze prohloubit své znalosti zejména z oblasti obchodu a marketingu, nastoupila do společnosti Delvita (Delhaize), kde několik let vedla oddělení marketingu. I z této pozice udržovala kontakt s divadlem a tehdejším souborem a podílela se na organizaci premiér a zajišťování pohoštění.
Po čtyřech letech, kdy společnost Delhaize uvažovala o odchodu z českého trhu, přijala nabídku společnosti ING Real Estate Development, pokračovala v komerčních činnostech a postupně i získala vlastní rozvojové projekty, zabývala se též ediční činností.
V developmentu (další společnost MCA) strávila celkem osm let po boku významných architektů a urbanistů a zabývala se rozvojovými projekty.
Tříletá činnost OSVČ byla pokusem o vymanění se z pozice „celoživotního zaměstnance“, avšak období let 2008–2010 podnikání příliš nepřálo, vrátila se tedy opět k developerské činnosti. Změna vlastníků společnosti však způsobila, že z tvůrčí práce se stávala čistě realitní činnost.
A právě tehdy, na přelomu roku 2012 a 2013 se naskytla možnost nastoupit do Dejvického divadla jako vedoucí ekonomie a provozu. Nejenže se po téměř dvaceti letech ocitla v prostředí známém a blízkém, ale opět je alespoň součástí krásné tvůrčí činnosti, byť zejména z pohledu čísel.