Kateřina Letáková

Kateřina Letáková

dramaturgyně
nar. 15. 6. 1993

Absolventka DAMU v oboru činoherní režie pod vedením Jana Nebeského a prof. Darii Ullrichové nejprve vystudovala kulturní management a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Spolupracovala s divadly CED Brno, Činoherním klubem, Divadlem Letí, divadelním spolkem JEDL nebo s Národním divadlem v rámci cyklu ND Young. V rámci studia na divadelní fakultě AMU vytvořila jako režisérka a autorka dvě velmi úspěšné absolventské inscenace, muzikál Žebrácká opera a komorní inscenaci Červ v srdci člověka.
V Dejvickém divadle je od září 2023.

Předchozí umělecká činnost:
Domeček za hranicí slušnosti – autorka textu a režie, CED Brno, 2018
Žebrácká opera – autorka textu a režie, DISK, 2022
Červ v srdci člověka – autorka textu a režie, DISK, 2022
Míru zdar! – dramaturgie, JEDL, 2022
Rita – režie scénického čtení, Činoherní klub, 2023
Večeře s novou hrou – režie, Divadlo LETÍ, 2023
Rozvod: Věc veřejná – autorka textu a režie, ND Young, 2023
Divoký kosatec – dramaturgie, JEDL, 2023