ČERVEN V DD & NÁHRADA ZA BŘEZEN


Vážení a milí přátelé,

Dejvické divadlo se chystá od 2. června 2020 znovu hrát. Po více než dvou měsících nucené pauzy, způsobené koronavirovou pandemií, se budou do našeho hlediště moci vrátit diváci a my věříme, že se tak opravdu stane.

V této turbulentní době, kdy se předpisy a nařízení mění téměř každý den, je velmi obtížné se požadavkům, které z toho plynou, přizpůsobovat. Protože však je pro nás zásadní, aby návštěva divadla pro Vás byla nejen kulturním zážitkem, ale zároveň zážitkem pokud možno bezpečným, snažíme se vytvořit taková pravidla provozu divadla, která by co nejméně ohrožovala nejen Vás, ale i naše herce a další pracovníky, kteří pro Vás provoz divadla zajišťují.

V současné době, kdy se začínají uvolňovat striktní omezení stanovená vládními nařízeními v souvislosti s nouzovým stavem, je zřejmé, že odpovědnost leží víceméně na každém z nás. Na Dejvickém divadle v tom, jaká opatření k ochraně si zvolí, ale i na Vás, pokud se rozhodnete, že za těchto podmínek chcete do divadla přijít. I přesto, že návštěva divadla bude tedy i nadále na vlastní nebezpečí, věřte, že uděláme maximum pro to, aby riziko bylo co nejmenší.

Rádi bychom Vám podali několik důležitých informací, které z tohoto v mnohém výjimečného, ale snad už nadějného stavu vyplývají. Prosíme Vás, abyste se s nimi seznámili ještě předtím, než se k nám vypravíte, velmi to pomůže plynulému a v rámci možností bezpečnému pohybu v prostorách divadla. Zároveň prosíme, abyste spolu s námi sledovali aktuální vývoj situace, kterému se budeme operativně přizpůsobovat a budeme Vás o případných změnách informovat prostřednictvím našich webových stránek a na Facebooku DD.

 

ČERVEN V DEJVICKÉM DIVADLE

První představení „po karanténě“ se podle současných plánů odehraje 2. června 2020. Vstupenky na všechna červnová představení bude možné zakoupit pouze on-line. V době konání představení bude pokladna DD zavřená.

Vzhledem k aktuálně platným nařízením je možné do sálu pustit maximálně 100 diváků ve speciálním režimu odstupů. To v Dejvickém divadle umožní posadit přibližně 50 diváků. Koronavirové přerušení sezony divadlu způsobilo velké finanční ztráty, s nimiž se bude v budoucnu těžce vyrovnávat. Proto jsme se rozhodli přistoupit k prodeji vstupenek na červnová představení prostřednictvím aukce, díky které můžete i Vy, pokud budete chtít, pomoci divadlu tyto ztráty zmírnit. To však nemusí automaticky znamenat, že všechny vstupenky budou prodány za vyšší než běžnou cenu. Aukce je pouze možnost, pokud se rozhodnete nám pomoci. Když se tak rozhodnete, budeme vám velice vděčni.

Vstupenky budou v aukci nabízeny a aukce bude vyhodnocena tak, aby bylo možné vyhovět vládnímu nařízení o rozmístění diváků v sále.

V případě, že se vzhledem k neočekávanému vývoji situace, nebo z jiných důvodů, které nemůžeme nyní předvídat, některé z červnových představení zruší, není v možnostech divadla za něj stanovit náhradní termíny a všem divákům bude vráceno vstupné.

– – –

Díky dalšímu rozvolnění opatření, zavedených v souvislosti s koronavirovou pandemií, se takto nastavený režim v Dejvickém divadle ve druhém červnovém týdnu změní.

Od 15. června se budou hrát všechna představení pro plnou kapacitu sálu.  Vstupenky na tato představení bude tedy možné zakoupit už nejen v rámci aukce, ale také prostřednictvím on-line prodeje na síti Ticketportal.

 

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘEDSTAVENÍ

Do divadla budou vpuštěni pouze diváci, kteří použijí u vchodu umístěnou dezinfekci, nebudou mít zvýšenou teplotu (od 37,1 ºC) a nebudou vykazovat žádné příznaky nemoci.

Všichni diváci musí mít od vstupu do divadla až po jeho opuštění zakryté dýchací cesty (rouškami, respirátory, štíty nebo například šátky a šálami). Stejnou povinnost mají i všichni zaměstnanci divadla, s výjimkou herců na jevišti za splnění zvláštních podmínek.

Abychom zabránili shlukování osob v exponovaných místech (vstup do divadla, šatna, vstup do sálu apod.), budeme diváky pouštět do divadla postupně na základě pokynů služby nebo jiného pracovníka divadla.

Podobný bude postup při opouštění sálu o přestávce, i zde budou umístěny nádoby s dezinfekcí, kterou bude třeba použít při každém vstupu do sálu. Dostatečné odstupy bude nutné dodržovat i při používání WC.

Ve všech prostorách pro diváky, vyjma divadelního sálu, nebude možné se zbytečně zdržovat, z tohoto důvodu zde nebudou žádné židle ani jiná místa k sezení.

Divadelní bar nebude v provozu, během návštěvy DD není možné ani konzumovat žádné přinesené potraviny nebo nápoje.

Podrobné pokyny pro návštěvu divadla v červnu zde :

 

CO SE VSTUPENKAMI NA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ V BŘEZNU

Poslední představení před uzavřením divadla se odehrálo v DD 9. března. Všechna další březnová představení byla zrušena s tím, že vstupenky zůstávají v platnosti do doby, než bude rozhodnuto o dalším postupu.

Naší hlavní snahou stále je nabídnout Vám za všechna zrušená představení náhradní termíny a budeme dělat maximum pro to, aby se tak stalo.

Rádi bychom Vám všem, kteří jste si vstupenky na březnová představení zakoupili, nabídli odpovídající náhradu, tedy představení stejného titulu za standardních podmínek, na které jste z našeho divadla zvyklí. Z tohoto důvodu Vám jako náhradu nenabízíme žádný z červnových termínů, kdy bude divadlo otevřené ve speciálním omezeném režimu.

Vstupenky na zrušená březnová představení bude možné použít jako vouchery, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

Jejich držitelé je budou moci uplatnit na představení stejného titulu, které si sami zvolí na základě měsíčního programu divadla. Aby jim mohl být voucher vyměněn za vstupenku s novým datem, musí tak učinit před zahájením běžného měsíčního předprodeje (viz termíny níže). Dovolujeme si Vás upozornit, že na každé představení bude pro držitele voucherů vyčleněn jen omezený počet vstupenek, v případě jeho vyčerpání nebude možnost toto přednostní právo zajistit. Svůj nárok budete moci uplatnit v jiném termínu, případně v následujícím měsíci. Doporučujeme se vždy předem o aktuální situaci informovat na telefonu 773 612 513 (ve všední dny mezi 10:00 a 16:00).

Termíny pro uplatnění „vstupenkových voucherů“:

– na zářijová představení 12. – 18. srpna 2020
– na říjnová představení 9. – 15. září 2020
– na listopadová představení 7. – 13. října 2020
– na prosincová představení 10. – 16. listopadu 2020
– na lednová představení 9. – 15. prosince 2020
– na únorová představení 6. – 12. ledna 2021
– na březnová představení 10. – 16. února 2021

V případě, že nebudete mít zájem o náhradní představení, můžete od 1. června 2020 vstupenky na zrušená březnová představení vrátit v místě, kde jste je zakoupili, a peníze dostanete zpět. To znamená buď on-line prostřednictvím sítě Ticketportal nebo osobně v pokladně Dejvického divadla. V případě vracení vstupenek prostřednictvím sítě Ticketportal budete kontaktováni a osobně se dohodnete o způsobu vyrovnání, které bude probíhat za stejných podmínek jako v pokladně DD. V případě vracení vstupného v pokladně DD, která nebude v obvyklém pravidelném provozu, je nutné svou návštěvu předem individuálně domluvit na telefonu 773 612 513 (ve všední dny od 10:00 do 16:00).

Vstupenky bude možné vrátit do 31. 10. 2021.

 

TROJÁK, DÁRKOVÉ (VÁNOČNÍ) POUKÁZKY

Platnost předplatného TROJÁK na sezonu 2019/2020 a vánočních dárkových poukázek (která měla končit v červnu 2020), je prodloužena do konce roku 2020. Rozpis termínu je shodný s termíny pro uplatnění voucherů za zrušená březnová představení, s tím rozdílem, že poslední možnost budou mít majitelé Trojáku nebo dárkové poukázky v termínu od 10. do 16. listopadu 2020.

Vzhledem ke všem okolnostem jsme po pečlivém uvážení přistoupili k rozhodnutí, že společné předplatné TROJÁK nebudeme na sezonu 2020/2021 poskytovat.

Věříme, že v příští sezoně bude situace příznivější a budeme se moci k Trojáku zase vrátit.

 

POKLADNA V ČERVNU

Pokladna Dejvického divadla bude v červnu v obvyklých pokladních hodinách uzavřena. Prodej vstupenek bude probíhat výhradně on-line prostřednictvím aukce v síti Ticket Fair Price (podrobné informace zde:). Pro diváky, kteří budou chtít vrátit vstupné za zrušená představení v březnu, bude pokladna otevřena pouze po domluvě na telefonu 773 612 513 (všední dny 10:00–16:00).

 

NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ ELEGANCE MOLEKULY ZA 27. 2. 2020 V DIVADLE JATKA78

Náhradní představení bylo původně stanoveno na 12. června 2020.

V době, kdy jsme rozhodovali o náhradním termínu, nebyly žádné signály k tomu, že by se maximálně povolený limit  iváků v sále měl do konce června změnit a proto jsme tento termín dali divadlu Jatka 78 k dispozici pro vlastní produkci.

Následně jsme přistoupili k posunutí náhradního představení na únor 2021. Dřívější termín se nám nepodaří zajistit vzhledem k vytíženosti prostoru Jatka78. Přesné datum Vám sdělíme okamžitě, jakmile se na něm dohodneme s produkcí divadla Jatka78. Vstupenky z 27. 2. 2020 zůstávají nadále v platnosti.

V případě, že byste nemohli náhradní termín využít nebo nechtěli tak dlouho čekat, můžete vstupenky vrátit v místě jejich zakoupení, nejpozději však do 15. 12. 2020.  Pokud se rozhodnete vrátit vstupenky zakoupené v pokladně DD, budou Vám peníze vyplaceny tamtéž po telefonické domluvě (tel. 773 612 513 ve všední dny od 10.00 do 16.00).

V případě vracení vstupenek prostřednictvím sítě Ticketportal budete podobně jako v případě zrušených březnových představení kontaktováni a osobně se dohodnete o způsobu vyrovnání, které bude probíhat za stejných podmínek jako v pokladně DD. 

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Vzhledem k tomu, že Dejvické divadlo muselo v důsledku koronavirové karantény zrušit veškerou produkci téměř na tři měsíce, je platnost dárkových poukázek prodloužena do prosince 2020. Termíny pro vyzvednutí vstupenek jsou shodné s termíny pro uplatnění „vstupenkových voucherů“.

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Rádi bychom znovu a jistě ne naposled poděkovali Vám všem, kteří jste se rozhodli v této nelehké době Dejvickému divadlu pomoci zmírnit citelné finanční ztráty a stále mu pomáháte. Ať už se jedná o dobročinnou sbírku #kultura žije na dárcovském portálu Donio, která dosud probíhá a na níž bylo na začátku května neuvěřitelných 420 000 Kč, nebo o příjem ze vstupného z virtuálního derby týmů Dejvického divadla a fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 nebo o prostředky z aukce vstupenek.

Zvlášť velké poděkování chceme vyslovit těm z Vás, kteří se rozhodli podpořit naše divadlo příspěvkem, věnovaným přímo, bez dalších nároků, tedy osobním darem. Všechny nezištné dárce prosíme, aby svůj úmysl touto cestou divadlu pomoci nejprve stvrdili darovací smlouvou. V této záležitosti se, prosím, obraťte na naše obchodní oddělení, rovněž na telefonu 773 612 513 (všední dny 10:00–16:00). Zde získáte všechny potřebné informace včetně čísla účtu s konkrétním variabilním symbolem. Vzhledem k právní formě Dejvického divadla nemůžeme bez darovací smlouvy žádné dary přijmout.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vás!

Vaše DD